Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu

 

 

Sivas Şehitleri

 

 

1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren HİT

Sedat Gezgin (Hılmanlı)

E-Posta:  gezginsedat57@hotmail.de

Sedat Gezgin'in (Kurdi) Kürtçe Anasayfası >>>

AKP ALEVİ SORUNUNU ÇÖZER Mİ?

Sedat Gezgin (Hılmanlı)

AKP iktidara geldikten sonra, her konuda gösteri (şhow) yaparak sorunları “çözme yolunda” çaba harcıyormuş veya “sorunları çözmüs” gibi görünerek, halkı aldatmaya devam ediyor. AKP özellikle 2008 yılından itibaren “Kürt açılımı”, “Alevi açılımı”, “Roman açılımı” vs. gibi sahte açılımlarla dünya, Türkiye ve Kürdistan halkını kandırarak zaman kazanma yoluna girdi. Oysa ortada hiçbir açılım olmadığı gibi, pratikte tersine uygulamalar devam etmektedir.
Sahte “Kürt açılımı” safsatası altında Türk, Kürt ve dünya kamuoyu kandırılırken, pratikte tersi uygulamalar yapılmaktadır. “Kürt açılımı” yerine, Kürtler üzerinde terör, baskı, işkence uygulanmaktadır. Binlerce Kürt politikacısı tutuklandı, katliam operasyonları devam etmekte ve çatismalarda kan dökülmeye devam edilmektedir.

“Alevi açılımı” altında Aleviler üzerinde kültür ve inanç asimilasyonu devam edilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemes'inin ve Türk Yargıtayı’nın kararlarına rağmen, okullarda din dersleri mecburi ders olarak okutulmaya devam ediliyor. Dolayısıyla Alevilerin din ve kültür soykırımı eskisi gibi devam ediyor.

AKP ve devlet bir taraftan Alevileri asimilasyona tabii tutarken, diger taraftan da kendi alevisini yaratmaya çalisiyor. İşbirlikçi, dönme ve devşirme alevi kekliklerinden yeni bir sahte Alevi “örgütlenmesi” kurmaya çalisiyor. Çogunlugunun Cem Vakfı taraftarı olduğu bu yeni sahte oluşumun adı ise, “Demokratik Alevi Girişimidir”. AKP’nin 2009 yılında yapmış olduğu ve sonuç çikmayan “Alevi çalistaylarinin” öncüleri de aynı kişilerdir. Özellikle 2011 seçimlerinde Aleviler AKP’yi “destekliyorlar” görünüşü yaratılmak isteniyor.
Ayrıca sahte “Roman açılımı” propagandası yapılırken, Roman vatandaşlar ırkçı-faşist güçlerin saldırısına uğruyor, linç ediliyorlar, yerlerinden ve yurtlarından göç etmeye zorlanmaktadırlar. Diger bütün sahte “açılımlar” da bunun benzeridirler ve pratikte tam tersi uygulamalar yapılmaktadır.

Dünyanın hiçbir yerinde “islam” patentli bir iktidarın ulusal sorunları çözdügü görülmemiştir. Yine dünyanın hiç bir yerinde “islam” rejimlerimlerinin azınlık sorunlarını, din ve mezhep sorunlarını ve diger sosyal sorunları ve problemleri çözdügü görülmemiştir. Görülen tek şey varsa, o da islam rejimlerinin savaş, şiddet, göçertme ve katliam politikalarıdır. Örnek verecek olursak; Irak Saddam rejimi, Sudan’da, Somali’de, Afganistan’da, Lübnan-Filistin’de, Cezayir’de, İran’da ve başka birçok islam rejimlerinde kan, katliam ve savaşları görebiliyoruz.

Peki AKP iktidarı neden bunca sahte “açılıma” gerek duymaktadır ? Çünkü Kürtlerin vermiş olduğu Özgürlük ve Demokrasi mücadelesi TC devletini köşeye sıkıştırmıştır. TC devleti dünya, Türkiye ve Kürdistan kamuoyu gözünde sıkışıp kalmış ve dolayısıyla sorunları çözüyor gibi yaparak, süreci oyalamakta ve zaman kazanmaya çalismaktadir.

12.08.2010 tarihinde başta Radikal ve Milliyet gazeteleri olmak üzere, bütün Türk basınında “AKP Irak Türkmenlerini Ankara’ya getirdi.” başlığı altında bir haber gözüme ilişti. Habere göre Irak’ın degişik vilayetlerinden gelen Türkmen ve Şebek “Bektaşilerinin” önde gelen kanaat liderlerinin, AKP genel başkan yardımcısı Ömer Çelik ile görüştükleri belirtilmektedir. Bu haberi biraz geç olsa da gündeme getirdigim için, yararlı olacağı kanısındayım.

Özellikle Şebek “Bektaşilerinin” konusu benim araştırma alanımdır. Çünkü Şebek Alevileri Bektaşi olmayıp, Alevidirler ve kendilerine Ehli Hak adını vermektedirler. Ayrıca Şebekliler Türkmen degil, Kürt kimligi taşimaktadırlar. Şebek Kürt Alevileri Kakailer adı ile de anılmaktadırlar. Şebek Kürt Alevilerinin yaşadıkları yerler Güney Kürdistan’nın Musul şehri çevresidir ve yaklaşik 50-60 köye sahip olup, 100 bin kadar nüfusları bulunmaktadır. Saddam döneminde sırf Kürt ve Alevi oldukları için büyük katliamlara uğramışlardır. Köyleri yakılıp yıkılmış ve sürgüne tabii tutulmuşlardır. Herşeye rağmen Şebek Kürt alevileri kendi Kürt kimliklerine sahip çikmislardir.

Şebek Alevi Kürtleri üzerine yaptığım araştırmaları 2008 yılında “Alevilik-Bektaşilik ve Tarikatlar-5- Güney Kürdistan’da bir Alevi toplumu: KAKAİLER” adlı bölümde geniş olarak ele almıştım ve merak edenler tekrar okuyabilirler.
Ancak MİT’in bir kolu gibi çalisan Türk basını Güney Kürdistan’daki Şebek Alevi Kürtlerini bir çirpida Türkmen ve Bektaşi yaparak, bir taşla iki kuşu birden vurmayı hedef almıştır. Ancak Şebek Kürt Alevileri hiçbir zaman ne Araplığı ve ne de Türkmenligi kabul etmediler. Türkmenler Saddam dönemindeki yağma, talan, katliam ve sürgüne karşi direnemeyip, kendi kimliklerini terkederek Arap kimligini kabul etmişlerdir.

TC basını ve AKP rejimi böyle bir yalan ve sahtekarlıkla Şebek Kürt Alevilerini kandıracaklarını mı sanıyorlar? Üsttelik Şebek Alevi Kürtlerinin gelip Ankara’da görüştügü şahıs ise “Şeriatçı” kimligi ile tanınan ve Erdoğan’nın yakın danışmanı ve bakanı olan Ömer Çelik’tir.

Ömer Çelik Güney Kürdistan’dan gelen Alevi liderleriyle görüşüyor. Bu zat açıklamalarında “Irak’ta Alevilerin bir Federasyon çatisi altında birleştirilmesi gerektigini” ve “çalışmaların buna göre yapılacağını” ve “gelecekte Irak’ı ziyaret ederek, Alevi liderleriyle görüşmeye devam edeceklerini” teyid etmektedir.
Ömer Çelik’in bahsettigi federasyon, TC işbirlikçisi (İTC) Irak Türkmen Cephesinin önderlik ettigi ve kurmak istedigi bir federasyondur.. Bu güç Irak’taki Kürt yönetiminin gücünü parçalamak için, bir kontra güç olup, MİT’in bir şubesi gibi çalismaktadir. İTC’nin görevi Musul ve Kerkük şehirlerinde Kürtleri safdışı bırakmak ve göçertmek , provaksiyon çikarmak, Güney Kürdistan Federe devletini zayıflatmak ve Türk devletinin çikarlarini korumaktır.

İşbirlikçi İTC Türkmenleri tıpkı Kıbrıs gibi bir uydu devletçigi de kurmak istiyorlar. Elbette bu öyle kolay degil ve bir avuç işbirlikçi İTC taraftarı ile gerçekleşecek bir olay da degildir. Ayrıca bölgenin birde uluslararası bir durumu ve dengesi vardır. Kaldıki ne Kürtler ve nede Araplar da bunu kabul edemezler.
Ancak TC devleti uslanmaz ve boş durmayı bilmez. Kıbrıs’da yaratmış olduğu uydu devletçigin aynısını, Irak’tada yapmak ister. Dolayısıyla Şebek Kürt alevilerini örgütlemek ve oyuna getirmek isterler. Evet. Yeni bir Türkleştirme programı Şebek Kürt Alevileri için ileri bir adım olarak görülebilinir. Zaten Şebekliler şimdiden Türkmen yapıldılar bile. Geriye biraz para vererek televizyona çikartma ve kendi çikarlarina alet etmek için, düzmece ve hayali açıklamalar yapmak gerekiyor.

Ancak “evdeki hesap çarsiya uymaz” sözü vardır. Saddam diktatörlügüne karşi teslim olmayan Şebek Alevi Kürtleri, sahte islamcı ve AKP’nin iki yüzlü politikalarına karşida taviz vermeyeceklerdir.

Türk devleti bugüne kadar birçok kez Güney Kürdistan’daki Alevi Kürtlerini kandırmak için, “Hastahane, okul vb.” yatırım imkanları yaratma pılanları yaptı. Ayrıca para ve rüşvet vererek onları yanına çekmek için çok çaba sarfetti. Ancak bu projelerin hiçbiri tutmadı ve gerçekleşmedi.

Çünkü Güney Kürdistan’daki Alevi Kürtleri kendi kimliklerini bugüne kadar korudular ve bundan sonra da koruyacaklardır. Dolayısıyla Şebek Alevi Kürtleri TC’nin ve AKP’nin şeriatçı sahte politikalarına alet olmayacaklardır.

Sedat Gezgin

14.10.2010 / Gomanweb

ÖNCEKİ YAZILARI

TÜRKÇE

KURDİ (KÜRTÇE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Gezgin'in  (Kurdi) Kürtçe Anasayfası >>>

GOGLE REKLAMLARI

  Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu