Nüfus cüzdanınızı kaybederseniz ..

 

Eğer Nüfus cüzdanınızı kaybederseniz Polisten sonra 2.gideceğiniz adres her hangi bir VERGİ DAİRESİ OLMALIDIR...
 

D İ K K A T   Ö N E M L İ  !!
 
Nüfus cüzdanını kaybedince vergi dairesine de bildirin...
 
Nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıran kişilerin emniyetten aldığı tutanak ve birde dilekçe eşliğinde bir vergi dairesine başvurması durumunda kayıp olan nüfusunun bilgisi sicil kayıtlarına alınıyor. Ve nüfusu eline geçiren bir diğer kişi herhangi bir vergi dairesine gidip şirket açılışı yapmak istese sistem uyarı veriyor. İnsanların ve hatta vergi dairesi çalışanlarının bile pek bilmediği bu konunun ayrıntılarını gelir idaresi başkanlığı resmi sitesinde iç genelgeler bölümünde 'VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ SERİ NO:2007/1 de bulabilirsiniz.
 
TUM ARKADASLARINIZA YONLENDIRINIZ LÜTFEN......
 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=QoRTXeqxnlSbcOhG&type=icgenelge

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2007/ 1

Tarih

06/07/2007

Sayı

B.07.1.GİB.0.05.70/7033-158-60338

Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


Sayı: B.07.1.GİB.0.05.70/7033-158-60338

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2007/ 1


...........................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere 13.06.2003 tarih ve 2003/1 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinde vergi kimlik numarasının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alındığına dair mahkeme kararının, adli ve güvenlik makamlarınca, sahte nüfus cüzdanları ile vergi kimlik numarası alındığı yada yasalar gereği vergi kimlik numarasına tedbir konulması gerektiği bildirilen yazıların Bakanlığımıza gönderilmesi üzerine söz konusu vergi kimlik numarası ile vergi dairelerinde sicil işlemlerinin yapılmasının engellenmesi amacıyla vergi kimlik numarasının tasarruf yetkisinin kaldırılacağı belirtilmiştir.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, gerçek kişilerin nüfus cüzdanlarının kaybolduğunu veya çalındığını belirterek kaybolan veya çalınan nüfus cüzdanları ile mükellefiyet tesis edilmesinin engellenmesi yönünde müracaatları olduğu tespit edildiğinden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

A-Nüfus Cüzdanlarının Kaybolduğu Veya Çalındığına İlişkin Olarak Alınan Dilekçe Üzerine Yapılacak İşlemler

Gerçek kişilerin, nüfus cüzdanlarının kaybolduğunu veya çalındığını belirterek kaybettikleri yada çaldırdıkları nüfus cüzdanlarıyla vergi dairelerince mükellefiyet tesisi yapılmasının engellenmesini talep ettikleri dilekçeleri ile;

-Vergi mükellefiyetini terk edenler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanların (Potansiyel vergi kimlik numarası bulunanlar dahil)  herhangi bir vergi dairesine,

-Vergi mükellefiyeti bulunanların bağlı bulundukları vergi dairesine

müracaat etmeleri ve dilekçeleri ekinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve nüfus cüzdanlarının kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete ilanının/emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin aslını ibraz etmeleri halinde; GİB/Sicil İşlemleri/Gerçek Kişi/Kaybedilen Veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarına İlişkin Bölüme dilekçe ile müracaatta bulunan gerçek kişinin, adı ve soyadı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgi girişi yapılacaktır.

Sicil programı aracılığıyla MERNİS/Kimlik Paylaşım Sisteminden kişinin çalınan veya kaybolan nüfus cüzdan bilgileri sorgulanacak sorgu sonucu MERNİS' den gelen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum yılı bilgileri vergi dairesince kontrol edilip onaylandıktan sonra MERNİS'den gelen bilgiler ile nüfus cüzdanlarının kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete ilanı/emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin tarih ve/veya sayısının bilgi girişi yapılacaktır.

İşlemi biten dilekçe ve ekleri; mükellefin bağlı olduğu vergi dairelerinde mükellefin tarh dosyasında, vergi mükellefiyetini terk edenler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanların müracaat ettiği vergi dairelerinde ise açılacak klasörlerde tarih sırasına göre saklanacaktır.

B- Nüfus Cüzdanı Bilgileri İle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının Bilgi Girişinde Dikkat Edilecek Hususlar

Vergi dairesine müracaat ederek;

-Mükellefiyet tesisi yaptırmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişilerin,

-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vergi kimlik numarası olarak bildiren, mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin

ibraz ettikleri nüfus cüzdanı bilgilerinin bilgi girişi yapılacaktır.

Bilgi girişi yapılması üzerine mükellefiyet tesisi yapılmadan ve/veya dosya numarası verilmeden önce bilgi girişi yapılan nüfus cüzdanın kaybedilmiş veya çalınmış olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir.

Bu kontrol sonucunda;

-İbraz edilen nüfus cüzdanındaki bilgilerde uygunsuzluk bulunmadığı ve nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olmadığının tespit edilmesi halinde mükellefiyet tesisi yapılacak ve/veya dosya numarası verilecektir.

-İbraz edilen nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olduğunun sistem tarafından tespit edilmesi halinde bilgisayar ekranında ibraz edilen nüfus cüzdanının kaybedildiği veya çalındığını belirten bir uyarı mesajı görülecektir.

Bu mesaj üzerine ibraz edilen nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefiyet tesisi yapılmayacak ve/veya dosya numarası verilmeyecektir. Ayrıca ibraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 Başkan a.


 

  HABERİ İLETEN: M: SERVET AKDOĞAN

 

____________________________________________________________________________

 
Gizlilik Uyarısı: Bu mesajdaki bilgi sadece yukarıda ismi belirtilen şahıs(lar) ve/veya kuruluş(lar) için ismi yazılı alıcının dikkatine gönderilmiştir . Haberleşmenin/mesajın içeriğindeki bilgiler kontrol edilmemiş olabilir. Alici şahıs(lar), kuruluş (lar) ve/veya üçüncü şahıslar bu metinde bahsedilen bilgilerin tamamen doğru olduğu kanaatine varmamalıdır. Bu elektronik haberleşmenin içerdiği bilgilerden dolayı,doğabilecek herhangi bir sorumluluğu Yalınkaya Holding A.Ş. ve bağlı grup şirketleri  ve Yalınkaya Topluluğu’ndaki  diğer kuruluşlar, Yalınkaya Holding A.Ş.’nin yöneticileri ve bu elektronik haberleşmeyi gönderen kişi sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu metnin içeriğinin kopya edilmesi, çoğaltılması, yayınlanması ve içeriğinin değiştirilmesi Yalınkaya Holding A.Ş.’nden yazılı izin alınmadığı sürece yasaktır.
Virüs içeren herhangi bir e-postayı asla tarafınıza göndermeyeceğimize rağmen bu e-postanın virüs içermediğini garanti edemediğimizden, virüse karsı her türlü tedbiri alarak sisteminizi korumanız gerekmektedir.

 
Security Warning: The content of this communication is for the attention of the named individual(s) or establisment(s) stated as above have been sent to attention of  the named receiver(s) only. Knowledge of communication(s) / message(s) may not have been checked. Individual receiver(s) , establishment(s) and/or third parties should not have of the opinion that all the information(s) is completely correct. Neither Yalınkaya Holding A.Ş nor it’ s sister companies nor other establishment(s) which is/are part of Yalınkaya Holding A.Ş. nor executives of Yalınkaya Holding A.Ş nor sender of this e-mail refuse/refuses accept any liability either for such content or for any consequences of any reliance thereon and any such liability is hereby excluded.
Each and every form of copy, reproduction, disclosure, dissemination, distribution, publication and modification of this communication is strictly forbidden.
Whilst we would never knowingly transmit anything containing a virus, we can not guarantee that this e-mail is virus free and you should take all steps/ take all measures that you can protect your systems against virus.