Kanıya Delil Doğan / Delil Doğan Çeşmesi

Bu kez Bahri’nin ilgisini çektiğini sandığım bir soru soruyorm:

 ‘’Mın bihistiye ku naveki vȇ kaniye dın heye. Vareste? / Ben duydum ki bu çeşmenin başka bir adı daha varmış. Bu doğrumu?’’

Gülümsüyor Bahri. Konunun ilgisini çektiği anlaşılıyor. ‘’Herȇ, ew rast e. Kokımȇn me dıbejin Kaniye Sıpi, xorten me ȗ qizen me ji dıbejin Kaniye Delil (Doxan) / Evet, o doğrudur. Yaşlılarımız Kaniye Sıpe diyorlar, delikanlılarımız ve genç kızlarımız ise Delil Doğan Çeşmesi diyorlar.’’

Doğrusu epeyce meraklanıyorum:

‘’Çıma va nava dane ser? / Niçin bu adı koymuşlar?’’ diyorum.

‘’Va maegȇ dora kaniye havinȇ  şuna piknikȇye. Meriki kire kırıye, dıde xebıtandın. Navȇ vi meriya Mazlum Doğan e. Loma vıra re dıbȇjın Kaniya Delil Doğan. ’’/ ‘’Bu çeşmenin etrafındaki çimen yazın piknik yeridir. Bir adam kiralamış çalıştırıyor. Bu adamın adı Delil Doğan’dır. Bunun için Delil Doğan çeşmesi diyorlar.’’

 Bu konuda Bahri’yi biraz daha konuşturmak istiyorum:

‘’Bahri heval, tu nebȇje ki ku derȇ kırȇ bıke navi wi dıdın ser wȇ derȇ?/ Bahri kardeş, sen deme kim nereyi kiralarsa oraya onun adını  mı koyuyorlar?’’

Bahri, tam sorumu yanıtlamaya hazırlanıyorken bizi dinlemekte olan bir genç heyecenle konuşmaya başlıyor:

‘’Abȇ belkȗ tu ji zani xort ki weletparez hebu nawȇ xwe Mazlum Doxan bȗ Hapsa Diyarbekirȇ xwe şewitand. Gundȇ wi ji nazıki vıra ye. Navȇ xwe gundȇ Goman e. Ez texmin dıkım ku xort ȗ qizȇ me lome vȇ kaniyȇ re dıbıjin Kaniye Mazlum Doxan./ Ağabey, belki sen bilirsin, yurtsever bir delikanlı vardı. Adı Mazlum Doğan’dı. Diyarbakır hapishanesinde kendisini yaktı. Onun köyü buraya yakındır. Adı Goman / Yaşaroğlu Köyü’dür. Ben tahmin ediyorum ki delikanlılarımız ve kızlarımız bunun için bu çeşmeye ‘Mazlum Doğan çeşmesi ’ diyorlar.’’

Bu arada söylenenlere kulak kabartan yaşlı bir köylü yanımıza sokuluyor. Anlaşılan Çeşmeyle ilğili tüm söylenenleri duymuş,. Bana bakarak konuşmaya başlıyor.

‘’Em Ji Boyȋ Mazlȗmiyetȇ Hatıne Dınȇ/Biz Mazlum Olmak İçin Dünyaya Geldik’’

Efendi, nızanım tu ji kijan gundi yi, feqet ez texmin dıkım tu ji vȇ hȇla meyi. Ez dıxaziyan bıbejim: Te vi xorta pırs kır ku navȇ ve kaniyȇ çıma Kaniya Mazlum Doxan e. Dest mın de bȋbȗna mın navȇ insane me gıştan dıkır  mezlum. Nıka tu dıbeji qez? Çımki em xalkekȋ  Mazlum in. Em ceran nebune zalım. Ez naxızım neheqiyȇ lı kesi bıkım. Em xewinxarninın. Em nexwajım Perȇ çuçıkeki ji bıfırȇ. Tım ȗ tım neheqi lı me buye. Mılletȇ  mı gışt boyȋ mazlumiyetȇ hatını dınȇ. Loma me gıştan re geek Tırki bıbejin ’Mezlum Doğan.’ Wer nine? Mana vi boyi mazlumtiyȇhatıne dınyȇ.

Efendi, bilmiyorum sen hangi köydensin, fakat ben tahmin ediyorum ki sen de bizim bu taraflardansın. Ben istiyorum ki sana bir kaç söz söyleyeyim: Sen bu delikanlıya sordun ki bu çeşmenin adı niye ‘Mazlum Doğan Çeşmesi’dir diye. Elimden gelse ben bütün insanlarımızın adını ‘Mazlum’yapardım. Şimdi sen diyeceksinki niye? Çünkü mazlum bir halkız. Biz hiç zalim olmamışız. Biz kimseye haksızlık yapmak istemiyoruz. Biz kan içici değiliz. Biz istemeyiz ki bir kuşun kanadı bile kırılsın. Haksızlık her zaman bize olmuş. Milletimizin tümü mazlumiyet için dünyaya gelmiş. Onun için bize Türkçe ‘Mazlum Doğan’ denilmelidir; öyle değil mi? Bunun anlamı ‚dünya ya haksızlığa uğramak için gelmiş‘ demektir.


NOT: Mustafa hoca: Benim Mazgert (Mazgirt) li bir komşum var. 9 yıldır emek verdiğim ve Tij Yayıncılık yayınlarınca yayınlanan ‘’MUNZUR’A AKAR YÜREĞİM’’ öykü kitabımı tanıştırmaya ve kahve içmeye gittim. Ben kendi kitabımı anlatırken o da bana bir derği gösterdi. Derğinin adı ‘’KAYY-DER’’  Haber Bülteni Bahar  99 Yıl: 9 Sayı 22 Arkadaş kendi dedesinin resmini, çok iyi bir adam olduğunu, tanınmış biri ve o günlerin halk arasında edebiyat ve şiirler yazdığını söyleyince, fırsatı kaçırmadım. Derğiyi aldım okudum.

 Dedesinin adı Pargasorlu (Kalkanlılı) Sılemanȇ Bariyȇ/ Sılemen Ağa (Süleymen Yılmaz 1336-5 Şubat 1998) fotoğrafın altına yazılı. Köyleri Gomana yakındır. Yazıyı okudum. Makalenin yazarı Hasret Pȇrili. Makalenin adı ‘’KARAKOÇAN GÜNLÜĞÜ (5) Mazlum Bir Coğrafyada Yaşamın Ayak İzleri’’ diye geçer.  Goman ve Mazlum’ ait yazılar görünce, size yazmak bir görev bildim. Ana dilim Kırmançki olduğu için, Kırmanciye diline çok dikkat ettim. Bir yalnışlık olmuş ise afola. Arşif olarak size yazdım. Selam Hıdır.   

04.01.2010 / Gomanweb