"inandığı gibi yaşamak, yaşadığı gibi inanmak"

 

Mustafa Elveren (Em. Öğrt.)

 

Bu sayfalarda Aleviliğin bir ırk olmadığını, bir inanç olduğunu, bu inancın da İslam’dan bağımsız olduğunu defalarca yazdığım halde, halen bazıları bana; “Hakiki Müslüman Alevilerdir… Dört Kitabın dördü haktır… Peygamberimiz Muhammed pirimiz Ali’dir … Aleviler Atatürkçüdür… Aleviler Türkçe dua ediyorlar…” vb. mesajlarını göndermeye devam ediyorlar. Bunların içinden kendini Mansur Ocağı mensubu olarak tanıtan bir şahısın mesajındaki şu cümle çok dikkatimi çekti; “Alevi Kürt olamaz, Kürt de Alevi olamaz…”  Öyle anlaşılıyor ki, bu tür kişilikler Alevilik perdesi arkasına sığınarak içindeki Kürt düşmanlığını dışa vuruyorlar.

 

Önemli olan insan olmaktır ve insanca davranmaktır. Her hangi bir ırktan veya inançtan ya da ocaktan olmak benim açımdan hiç bir anlamı ve önemi yoktur. Ben "KÜRT-KIZILBAŞ-KOMÜNİST" kimliklerimi korumakla birlikte, her kesin kimliklerine ve inançlarına saygılı olduğumu, başkalarının da benim ve benim gibilerin kimliklerine ve inançlarına ya da dinsizliğine saygı göstermesini istiyorum. Bu demokratik bir hak olduğu kadar aynı zamanda insani bir davranış biçimidir de. 

 

Ben ne İslam ne de Alevi İnancı konusunda uzman değilim. Sadece doğruluğuna inandığım konularda görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bunların tamamının doğru olduğunu da iddia etmiyorum. Bu görüşlerimin doğruluğunu veya yanlışlığını demokratik anlayışım gereğince okuyucuya bırakıyorum.

 

Benim Türkçü ya da Kürtçü gibi bir ırk derdim yoktur. Benim demokrasi mücadelesi sorunum vardır. Tüm sorunlarımızı demokrasi kültürü içinde birlikte çözeceğimize inanıyorum. Bu çerçevede isteyen istediği gibi ibadetini yapsın.

 

-İster göğsünü dövsün ve kendine işkence yaparak ibadet yapsın,

-ister camide eğilip-kalkarak ibadetini yapsın,

-ister cem evinde semah dönüp, saz çalarak ibadetini yapsın,

-ister bir taşa ya da tapınağa inanarak ibadet etsin.

-İsterse koru eşliğinde müzikli ibadet yapsın.

 

Kısacası; İslamcı Yazar Sayın Abdurrahman Dilipak'ın söylediği gibi; "inandığı gibi yaşamak, yaşadığı gibi inanmak" şeklinde özetlenebilir. Ancak, hiç bir dine inanmayan ateistlerin de mahalle baskısı olmadan kendilerini açıkça ifade edebilmelidirler. Bana göre İbadet kişisel bir ihtiyaçtır.

 

Ülkemizde bazı kişiler bilinçli olarak, Aleviliği İslam’ın için monte edip, Alevlik-Kızılbaşlık diye bir inanç yokmuş gibi bir kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bunlar bilerek Diyanet İşleri’nin değirmenine su taşıyorlar. Sinsice oynanan bu oyunu bozmalıyız.

06.01.2010

 

Mustafa Elveren

E-Posta: mustafaelveren@gmail.com

WEB    : www.gomanweb.com

 

 

06.01.2010 / Gomanweb


E-POSTA İLE GELEN YORUM VE ELEŞTİRİLER


Alevilikle ilgili yazınızı okumuştum. Hatta başka yorumları da okudum. Onunla ilgili yazdım fakat gönderemedim. Bu yazınızda sadece başlık değiştirmişsiniz ama ayni manaya geliyor. Yazınızı beğendim. Sadece (ALEVİLİK BİR DİNDİR) Kısmına katılmıyorum.


gerek islam tarihinde okuduklarım gerekse yaşadıklarımdan aleviliğin (MÜSLÜMANLARIN BAZILARI KABULETMESE DE) İslamlık  olduğuna inanıyorum.  Alevilik ayrı bir dinse peygamberi kimdir?


Gelen mesajlara katilmiyorum. Bu gibi yazanları kabullenmem mümkün değil. Bunlar resmi idolojiyi savunanlarla kendini ikar edenlerdir diye düşünüyorum.


Bugün içi boş açılımlar dilendirip insanlar birbirine saldırılıp uzaktan bakılıyorsa tarıh boyunca da suiler alevilere saldırmış ve devletlerde seyırci olmakla kalmamış durumdan vazife çıkarmışlar. Başbakan (CÜMBÜŞEVİ) diyebiliyorsa diğerlerini siz düşünün...


Alevilerin bir kısmının türk veya türkmen olduğu doğrudur, ama yarısı da kürttür. Kürtçe konuşanlar da kürt değilim diyebilitor. Bunu toplum vijdanına bırakıyorum.


Bu tip kişililer ulusal sorundan korktukları için kendini inkar edenlerdir. Cemevlerinin ne zaman (resmi olmasada) İbabete açıldığını düşünsünler. Merhum Turgut Özal, alevi kürtleri ulusal soruna destek olmamalarına karşılık, dernek ve cemevlerine ses çıkarmadı.


Bilhassa türk alevi köylerinde cemin gizli yapıdığını ne çabuk unuttular.
Aleviler kırımdan kurtulmak için irana kaçtıkları, orada da kendi düşmanlarına siper ettileri
ve gene kırımdan kurtulamadıkları içi anadoluya geri dönmuşler. Bunlar anadolu alevi kürtleridir. Horasandan sadece türklermi gelmış. Eğer gelmişlerse bunlar alevilerdir ve çoğu kürt alevilerdir.
Onlar kendileri dahil kürtleri inkar ediyor süilerde onları muslüman olarak kabul etmiyor.
Nasılki hükümet açılımı dillendırıp çingeneleri kürtlere saldırtıyor, dönüp türkleri de çingenelere saldirtiyor,ona benzer durum.


BU gün dahi dinden öte düşunemiyenlerin bir kesimi yurtseverlerin müslüman olmadığına inandırdıklarından onları oy verdıkleri partiye oy vermiyolar. Resmi idolojinin dini insanların alehine nasıl kullandığını görmek lazım.
 

HAYRİ DEMİREL


Aşk ile.
Sevgili Mustafa
Yazını okudum. Kimi menşei belli düşünceleri muhatap alman gerekmiyor bence yorulmanda gerekmiyor. Kendilerini bilmem hangi Ocaktan değil, hangi kutsallık içinde sunarlarsa sunsunlar, Kızılbaş Yolu temel erkanlarına göre, hiç bir anlamı bulunmamaktadır. Yolun ölçüleri şaşmaz, binlerce yıllık imbiklerden süzülerek gelmiştir. Örnek olsun, Yolun temel öğretilerine göre baktığınızda görmekte zorlanmıyacağınız bir gerçek, örneğin; "Alevilik Türklüktür.." belirlemesi, bir İttihat Terakki belirlemesi, daha da özelde Bir Teşkilatı Mahsusa belirlemesidir. Bu cumhuriyette de devam ettirilmiştir hem inkarcı hem de ırkçı bir belirlemedir. Alevilikle hiç bir ilgisi olmayan bir asimilasyon belirlemesidir. Bu tezin koruyucusu ve kollayıcısı da Özel Harb dairesi ve Mİ. dir bugün. Alevilik-Kızılbaşlık ise binlerce  yıllık Anadolu-Mezopotamya geçmişidir. Yerlidir. Bu günkü adları ne olursa olsun, Anadolu ve Mezopotamya'nın yerli halklarının ortaklaştıkları kimliğin adıdır Alevilik. Kürt Halkının son ayrışmada, müslümanı olduğu gibi gelenekselden kopmayan Alevisi ve Ezidisi de vardır. Ermeni'nin Hıristiyanı olduğu gibi geleneksele bağlı Alevisi de vardır. Keza Lazgilerin bu bağlamda ayrışmalarının tarihi Yavuz dönemidir. Müslümanlaşanların karşılığında gelenekseli devam ettiren Alevileri vardır. Milliyetçilik dini, bütün bu gerçeklerin üstünü örtmüştür. Özellikle ırkçı ve inkarcı Türk miliyetçiliği çok daha tahripkar olarak sadece inkarcılıkla da yetinmemiş, imhacı/soykırımcı da olmuştur. Arkalarını hangi kutsala/ocağa dayamış olurlarsa olsunlar, gıdalarını yoldan değil de  bu inkar zemininden alanlar, inkarcı ve imhacı milliyetçiliğe hizmet ederler. bunların bir kısmı  asimilasyona uğramış aldatılmışlardan oluşurken, bir kısmı da bu inkarcı zeminden beslenen kapı kullarından oluşur. Özellikle  bu gibiler için boşa yorulman gerekmiyor dedim. Selam ve sevgilerimi yolluyorum.

 Haşim Kutlu 


Turabi Can!

Yazımı okuduğunuzu,  gönderdığınız kısa notunuzdan öğrendim. Öncelikle sevgi ve sayğılarımı yollar, düşlerinizin yaşamınız olmasını içtenlikle dilerim. Notunuzda, yazımdan söz etmemekle beraber, beğenmedığınız intibahını çıkarıyorum. Keşke yazımı irdeleyip, yanlış bulduğunuz hususları benimle paylaşsaydınız. Elbette ki, hatalarımız vardır. Okuyucu ve ya başka bir yazar kardeşimiz bu hataları rahatlıkla görebilir. Biz Alevilerin pek çok eksiği var. Kitab okumuyoruz. Bilgenin biri der ki: “susuzluğunuzu özgürlük pınarından gidermek istiyorsanız, kitab okuyunuz. Kaçımız, hergün sistemlı bir şekilde herhangi bir gazete okuyor? Gördüğümüz yanlışlıkları eleştiri kuralları gereği eleştirmiyoruz. Eleştirirsek nezaket kurallarını unutuyoruz. Sizleri bilmem, ben 68’e merdiven dayadım. Öğrencilik yıllarımdan beri hasbel kader yazarım. Sanırım sizlerde hayli yazılarımı okudunuz. Kullandığım dilin ne denli yumuşak olduğunu görmüşsünüzdür.

Ben sadece Mustafa Elveren kardeşimize gönderilen mesajları irdeledım. Yazımda belirttiğim görüşlerimi savunuyorum. Sizce yanlış yanları varsa, konuşalım. Hakikatlar fikri münasebetten doğar. Daha önce sizler ne yazdınız bilemiyorum. Yazdıklarım o mesajları içerir.

Notunuzda belirttiğiniz hususları kim inkar ediyor bilmiyorum. “Ocaktan gelirseniz Alevisiniz” diyorsunuz. Herhangi bir ocağa bağlı olmayanlar Alevi değiller mi? Gücenmeyiniz ama, bana biraz garib geliyor. Alevi bir anne ve babadan doğan bir çocuk Alevi olmuyor mu? Yörenizde herkes bir ocağa bağlı olabilir. Bunu tüm Alevilere uygulamak ne derece doğruluk payı var? Eskiden ve şimdide ocaklar var. Dergahlar da vardı. “Alevilerin kültürü yok” Bunu kim demişsse, Karavana atmıştır. Yazılı kültürümüzü yaktılar, kaynak kalmasın diye. Pir Sultan, Yunus, Nesimi, Daimi, Hatayi, .... ve  yedi ozanımızın deyişlerini nereye koyacağız? Bunları yok mu sayacağız?

“Alevilik bir felsefedir.” Son yıllarda Alevilik araştırılıyor. Onun hakkında kitablar yazılıyor. Alevi aydını bir arayış içerisindedir. Bu çalışmalar yapılırken eksikler, yanlışlıklar da yapılacaktır. Araştırmacı yazar Erdoğan Çınar diyor ki: “Alevinin kayıp bin yılı var”. Bunun için kitablar yazmıştır. Çoğu kişi, Alevilik bir felsefedir, bazıları yaşam biçimidir. Kimide diyor ki, Alevilik bir inaç, bir dindir. Kim bilir ilerde oğlumuz veya kızımız gerçeği araştırıp ve bulacaktır.

”Aleviliğin coğrafyası olmadı değil (yok) diyelim. Şöyle: Alevilik pek çok coğrafyada hüküm sürer. Aleviler sadece Türklerden ve ya Kürtlerden oluşmaz. Arab’ı var, Azeri’si var, yanılmıyorsam Boşnağ’ı var,Türkmen’i var. Var oğlu var. Neden? Anadolu ve Mezopotamya’dan zoraki göçe gönderılmış. Gittikleri yerin dilini öğrenmış asimile olmuş ama Aleviliğini pek çoğu sürdürmüştür.

“Zazaca, Kürtçe’nin bir lehçesıdır”. Bugüne dek öğrendığımız Kürtçe’nin üç lehçesı varmış: Sorani, Gorani. Dimili (zazaki). Bir yıldır Zazaca’nın ayrı bir dil olduğu ve Zaza diye ayrı bir halkın olduğu araştırılıyor. Bu olabilir olmaya da bilir de. Ancak sağlam yabancı yazılı inandırıcı kaynaklar bulunur isbatı gerçekleşirse neden olmasın sevgili can.

Bilgi daracağımın olanakları içerisinde her türlü sorunuza cevap vermeye amadayım.

Yeni yılınız, tüm halkların kardeşçe halayda durduğu bir oluşumun başlangıcı olsun Can Turabi.

Ali ERDOĞAN

elbistanliali@fsmail.net


saygılar. sayın musataf elveren.  meilerınız i okuyorum. baya bir emek sarfetığınızi izliyorum. toplumumuzun bilinçlenmeye ihtiyaci hayli fazla olduğuna, hepımız hemfıkırız. eskiden alevi insanlarımıze hayli ilgi duyardım. yinede çok deyerli olanlari var. ama buyuk bir kesımın bu kadar geri olduğunu hiç beklemiyordum doğrusu. ve Alevilerın geneli çok okumuş çok bilmiş zanederler kendini. malesef hiçde alakasi yok. okuduklari doğru. ama neyi okuyorlar.? hala kürt olduğunun farkında olmiyan. hala Alinın bir arap olduğunun farkında olmiyan. hala alinın muhammeten bir farkının olmadığıni bilmiyen. hala osmanli piyonu olan haci bektaşi veli denen adamı getırıp, zülme boyun eymiyen PİR SULTAN ABDAL LA , eşit tutanın çok okuyor olmasına neyleyım. neden bu kadar garip bir toplum olduk. bana göre insanlar  bir bahçenın renga renk çiçekleri  gibi farklı farklıdırlar. biri lale biri sumbül biri kardelendır. tabi bu bahçede vehşi türk barbarlarıde, diken olarak bitiverdiler. ama mezhepler ve dınler bir tercih olayıdır. kim hangisini seçerse onu yaşasın. biz Allevisiyle şafiisiyle hanefisiyle önce kürdız. dın ve mezheplerımız farkli olabilir. çildırmamak elde deyıl. soruyorsun adama sen kürtmısın? yok ben Allevıyım. hey be adam senın dininı mezhebıni sormadım. kimlimyıni aiydıyetıni sordum. şahsi düşüncem tüm insanların özgürce eşit olarak beraber yaşanacak bir dünaynın olmasidır. ama orat doğuyu kirleten. Türk, Arap ve Fars gericiliği olduğu yerde de biraz zor gibi. PİRİM seyıd rızo nun dediği gibi bizde dıranışe devam edeceğız o da onlara dert olsun.

MENDERES İNANÇ
 
NOT. türkiyede  sosyalıstlerın komınıstlerın ve evliyaların, yüzde doksan sekizi konu kürt sorunu olunca ne hikmetse azgın faşist oluyorlar.


Diline ve eline sağlık Mustafa hocam düşüncelerinize aynen katılıyorum. Selam ve sevgilerimle

 
Nusret Agir

 


SAYIN MUSTAFA BEY YAZIMI YAYINLADIGINIZ ICIN TESSEKÜR EDERIM AMA BU KADAR SAPTIRILACAGINI HIC TAHMIN ETMEZDIM FAKAT BENIM BIR SORUM VAR ALEVILIK DENILDIGINDE ILK AKLA NE GELIR AR EDEP HAYA ÖRF ADET TÖRE SADIC KÜVRA NEDIR EHLI BEYT KIMDIR PIR MÜRSID RAYBER EVLIYA SAGOLSUN ARKADASLAR BUNLARA LÜTFEN CEVAP VERIRLERSE MEMNUN OLURUM KESINLIKLE ALEVILER TEK MÜSLÜMANDIR DEMEDIM ANLAMASI BU KADAR COKMU ZOR ISLAMIYET BASLAMADAN ALEVILIK VARDI AMA BUNU ANLAYABILMEK ICIN TARIHIN BIRAZ DERINLIKLERINE INILMELI KORKMADAN CEKINMEDEN VEDE SAPTIRMADAN LÜTFEN

SAYGILARIMLA

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Slm mustafa bey siz halen beni yanlis anlayarak ön yargi ile bir seyler yaratmaya ugrasiyorsunuz NEDEN BENIM HAKIMDA BÖYLE YARGILI KONUSABILIYORSUNUZ KOMINIZM COK GÜZEL BIR REJIMDIR GERCEK KOMINIZM DÜNYANIN HANGI ÜLKESINDE BU GÜNE KADAR UYGULANABILINMSKI ACABADEMOKRASI YINE AYNI SEKILDE DEMOKRAT OLAN ÖN YARGILI OLMAZ  ben DERSIMLIYIM ASLIM VEDE BASKASINI INKAR EDIP YOK SAYMADAN OLDUKLARI GIBI KABULLENIYORUM BENIM KABEM INSANDIR hic bir zaman ne irkci ne Mesepci nede ayrimci olmaya taraftar olmadim olmam olmayacagimda insanin tek düsmani vardir oda kin ve nefrettir ben kürtleri hic bir zaman düsman olarak görmedim görmem oysaki siz daha cok seylerin farkinda degilsiniz benim ögrenmek istedigim bir sey var oda su HACI BEKTAS WELI SEYID RIZA bunlar kürtmü yoksa alevimiydiler biz kürtlere sizing diliniz  kültürünüz cografyaniz vesayre yok diyormuyuz bu ülkenin vatandaslari degilsinz dedikmi kisacasi benim gercek fikrimi veya düsüncemi anlayabilecek olabilir iseniz bir düsünün NESIMININ NEDEN DERISI yüzüldü alevilik en az bes veya 10.000 sene öncesine dayandigi ispat edilmistir demekki alevilik islamdan daha once varmis aleviligin anlami esitlik esit hak tüm insanlar icin ne renk ne irk ne cinsiyet vede tabiyat kutsaldir bunuda allah insane kendi nurundan yaratmisdir bunu incilde aynen böyle ortaya koyuyor  BANA LÜTFEN RAHMAN RAHIMiN ne demek oldugunu aciklayabilirseniz sevinirim  BIR KANDILDEN BIR KANDILE ATILDIK TURAP OLDUK YER YÜZÜNE SACILDIK INSANI NERDEN GELDIGI ISK INSANLARI KIMLERDI NERDEN GELDI FRANSA VE ALMANYADA O ZAMAN YAKILAN CADILAR KIMLERDI SIZE TAVSIYEM YANILMIYORSAM MAHABHARATA DIYE BIR KITAP OLACAK BUNU BIR OKURSANIZ HIC FENA OLMAZ malesef ne yazikki 21.asirin sonuna geldik halen bir birimizi yipratmaya ugrasmaktan baska bir sey yapamiyoruz kütürlerimiz yurdumuz cok cok zeki insanlarimiz AB ve ABD tarafindan zayif noktamizi yakalamis bizleri birbirimize düsürerek cikarlarini elde ediyorlar ne kadar güzel örnekleri var AFGANISTAN IRAK SIRA SIMDI KIMDE IRANMI TÜRKIYEMI KÜRDISTANI KÜRTLERE DEGIL KENDILERINE ORTA DOGUYU KONTROL EDEBILMELERI ICIN TEMEL VE ZEMIN HAZIRLIKLARI ICERISINDE DEGILLERMI BIZ ISE HALEN SEN TÜRK BEN KÜRT O ALEVI DIGERI LAZ DERKEN DUYGUSSALLIGIMIZA KAPILMIS BIR BIRIMIZI BITIRMEKTEN BASKA NEYI BILIYORUZKI BEN 1974 de Almanyaya geldim ama ne 68 kusagini unuturuz ne dersimi ne kerbelayi ne sivasi ne Malatya need corumu unutmadik unutamayizda her neyse bizim ancak bir birimize gücümüz yeter YIKIM DAIMA ICERDEN OLUR ICERDEN BIRILERI DISARIYA DESTEK VERMESE ASLA NEYSE MERAK EDIYORUM BU SEFER YAZDIKLARIMDAN NEGATIV NE CIKARACAKSINIZ BEN OLDUGUM GIBI GÖRÜNMEK VEYA GÖRÜNDÜGÜM GIBI KALMAYI TERCIH EDERIM BASKALARININ BIRSEYLERINI KULLANMAK VE YARGILAMAK DEGIL BENIM BILDIGIM KADARIYLA HEM KOMINIZME HEM KIZILBASLIGA HEM ALEVILIGE HEMDE KÜRTLÜGE TERS DÜSER VE AYKIRI SEYLERDIR BUNLAR AM DAHA FAZLA DERINE INMEYE NIYETINIZ WARSA ODA SORUN DEGIL

SAYGILAR

 

TURABI METIN / metin@smyrna-mode.de


Merhabalar sayın Elveren!
 
Ekte size yönledirdiğim yazıyı Ali usta ve kutbettin özer bana yönledirmişti ama ben bu üvey halaoğlum ali erdoğanın alıntılı yazısından anladığım kadarıyla birileri kafasına mı girmiş yoksa yaşlılığın verdiği stresten mi bilemem ama çok yazık diyorum çok...
Bu sıralar takip edebildiyseniz bende bir dede oğluyla karşıklıklı yazıştım malesef adam medeniyetin beşiğinde ve bir üniveriste okuyanı olduğu halde takkiye ve hurafe dalkavukluğuna soyunmuş...
 
Şimdi daha iyi anlıyorumki Kızılbaş-Alevi insanı neden bu kadar kullanılıyor...
Bu yazı sizden alıntılar yapıldığı gibi, Bayrak hocanın yazısında alıntı yaparak onun yazdıkalrın içine etmiş..
 
Selamlar
İsmail Güner...


Bu saçmalılılıklara bakınız, birileri bu adamın aklına girmiş galiba. Daha neler göreceğiz.
 
K.Özer /
KutbettinO@t-online.de


“Aleviler kürt olmaz, Kürt de Alevi...(!!!)”

 Ali ERDOĞAN

elbistanliali@fsmail.net

Yazılarını zevkle okuduğum, yazar Mustafa Elveren’in 06.01.2010 tarih ve “İnandığın gibi yaşamak, yaşadığın gibi inanmak” başlıklı bir yazılarını aldım. Yazıda ilgimi çeken, kendisine gelen mesajlardı: “Hakiki Müslümanlar Alevilerdir”, “Aleviler Atatürkçüdür”, “Aleviler Türkçe dua ediyorlar”. “Mesajları gönderenlerin kendilerini Mansur Ocağı mensubu olarak tanıtanın şu cümlesi ilgimi çekiyor: “Aleviler Kürt olmaz, Kürt de Alevi olmaz”diyor sayın yazar. Mantığın inbiğinden geçmeyen bu cümleyi yazıma başlık aldığım için okuyucularımın hoşgörüsüne sığınıyorum.

Bu mesajların hiç birinde gerçeklık payı yoktur. İrdeleyelim birer birer:

“Hakiki Müslümanlar Alevilerdir”:

İlk Müslüman olan Hz. Ali’nin ortaya çıkışı Millattan 600 yıl sonradır. Oysaki, Millattan 600-700 yıl önce, Zerdüşt’i dini Mezopotamya ve Anadolu’da ortaya çıkmıştır. Sonrada bu coğrafyada boy veren dinlere kaynaklık etmiştir. Zerdüşti dinin ritüellerinde ve felsefesinden özüne ilişkin Aleviliği görüyoruz. Eline, beline ve diline sahib olmak. Sonra bu yörede Mazdekçilik, daha sonra da Hurremciliğe dönüşür ve 500 yıl sürer. Bu coğrafyada Kürtler ve diğer halklar etkilenmiş, bu günün Kızılbaş Aleviliğin temelleri oluşmuş.

Yıllar önce de Kızılbaş Aleviliğin çok somut kaynaklarını Sümerler ve Hititlerde de görüyoruz. Alevilikte Tanrı insanda görülür, o uygarlıklarda da... Gılgameş: “İnsan ölümcül tanrılar, tanrılar ölümsüz insanlardır” der. Erkek tanrılar olduğu gibi, kadın tanrıçalar da var. Alevilikte cins ayırımı görülmez. Kadıncık analar vardır. Alevilikte tanrı insan anlayışı egemendir. İbadet birlikte yapılır. Müzük enstrüman eşliğinde, def, erbane, bugünde bağlama var. Lokma, sema olgusu var. Bugünde mevcut. Anadolu ve Mezopotamya Kızılbaş Aleviliğin doğrudan bağlantılı. Burada yaşayan Kürtler, diğer yerli halklar ve sonradan Anadoluya gelip yerleşen Türkler, bu kültürlerin, bu inançların günümüzün varisleridir.

“Aleviler Kürt olmaz, Kürt de Alevi olmaz”:

17.yy’ın başında Şii olan İran Hükümdarı Fiah Abbas döneminde on binlerce Dersim Alevisini Horasan’a mecburi göç ettirmiştir.( o zaman Dersim İran sınırları içerisinde) gaye: Kuzeydeki Sünni Özbek ve Sünni Türkmenlerin Horasan’a akışını engellemek. Savaş olursa Aleviler ölsün. Kendi Şii vatandaşı değil. Aleviler Müslümansa neden bu işe aracı olmuşlar? 1638-39 ‘deki Kasr-ı Şirin Antlaşmasiyle Dersim tamamen Osmanlı toprağına geçince Aleviler Dersim’e geri dönmüşler. Tüm dünya biliyor ki, Dersim halkı Kürttür. Alevidir. Konuştuğu dil Kurmanci ve Zazakidir. Kendi aslını inkar etmenin yararı kime? Zaten Seferberlik Tetik Kurulu’n kasalarında ülkede kaç Kürt, kaç Alevi var, hangi şehirde, mahallede, köyde ve mezrada olduğu yazılıdır. Sen istediğin kadar inkar et.

1949 yılında Atatürk, Pro. Hasan Reşit Tankut’a bir rapor hazırlatır: “Alevi toplumu Halk Partisi’ne nasıl bağlı tutulur?” Profesör bir rapor hazırlar. Özü: “Aleviler sadece Türk olur, ya da sadece Türkler Alevi olur.” Bu resmi tez pek çok Aleviye benimsetilmiştir.

İttihat Terakki döneminde tek tip insan yaratmaya girişilmiştir. Alevilerin Türk ve Müslüman olduğunu, bu nedenle Hz.Ali ile başgöz edilmiş. Aleviliğin geçmiş bin yıllık tarihine çizgi çekilir.Başarıda gösterirler. Günümüzde Alevinin yolladığı mesajlardan öğrenıyoruz.

Kürtlerinde ayrı bir halk olmadığını, “karda yürürlerken dağ Türk’ü kart-kurt ses çıkarmış bu nedenle kendilerine Kürt demişler” diye halkı kandırmaya çalışıyorlardı. Ve hatta profesörlerine aynı yönde sözde bilimsel tezler hazırladılar.

“Aleviler Türkçe dua ediyorlar”:

Yazılı kaynaklarını yakar, önderlerinin derisini yüzer, kimini de idam eder ve hatta hıncını almaz kuyulara doldurur; 40 binin defterini dürler (öldürür), ana dillerini yasak eder, zoraki Türkçe dilini dayatırsan elbetteki öğrendiği dil olan Türkçe ile ibadet edecektir. Daha dün diyebileceğimiz okul yıllarımızda, Kürtçe konuştuğumuz için az mı cetvelın sivri yanıyla vuruldu parmak uçlarımıza, kulaklar çekilirken kiminin kanadı ve kiminin de koptu...İstersen Tükçeyi öğrenme.

“Aleviler Atatürkçüdür”:

Okullarda, park ve alanlarda hep Atatürk’ün büst ve heykelleri var. Her konuşma ve konuda Atatük’den alıntı yapılmadan, övülmeden konuşma yapılmaz dersek yanılır mıyız?. Atatürk’ün hayatı, konuşmaları, yaşama ait görüş ve önerileri öğrencilere öğretılır ve ya öğretmeye çalışılır. Dünyada ilk defa bir lideri koruma kanunu var... Atatürk’ü eleştirmenin bedeli bence 5 yıl cezaevinde yatmaktır. Ben de severim Atatürk’ü, Orta çağ karanlığı sayılan Padişahlığı ortadan kaldırıp, eksik yanları da olsa cumhuriyeti ülkeye kazandırdığı için.

Dersim katliamın hazırlığı 1925 yıllarında yapıldığı söylenır. Doğruluk payı var mı? “Dersim ülkenin bağrında bir çıbandır. Deşilip ortadan kaldırılması gerekir” sözünü acaba kim söylemiş? Bunları tarihçiler araştırmalıdır.

Kaynak: Araştırmacı yazar Mehmet Baykan’ın araştırmaları

08.01.2010 / Gomanweb


Mustafa hocama –Türk, kızılbaş, komünist olarak :-) - tamamen katılıyorum.

Seyit Nusret Öztürk /

yolculardevrimyolunda@yahoogroups.de


Sayin Eleveren

 Size bir onerim var. Son yazdiginiz yaziniza bu kadar yorum geldigine gore yazinizi tekrar guncelleyip  ust siralara cikarmanizi rica ediyorum.

 

 Sayin Turabi Metin  son yazisinda sunlari sormus.  “Haci Bektasi   Veli ve Seyit Riza  Kurd mu Alevimi” Ben ne tarihciyim ne dil bilimcisiyim. Ancak Milet ve inanc cok farkli seylerdir. Simdi Biz Seyid Rizaya Alevi dersek, Kurdlugunumu inkar etmis olacagiz? Yada Kurd dersek Aleviliginimi inkar etmis oluruz?  Bir kurdun suni, sii olabilecegi gibi Alevi olamazmi?

 

    Ben Sayin Turabinin sorusunda anladigim su Haci Bektas Veli Ve Seyid Riza Alevi olduklari icin, Kurd olamazlar demeye getirmis. Saidi Nursi ne kadar suni bir Kurd ise Seyid Rizada okadar Alevi Bir kurdur.

“ 21.asirin sonuna geldik halen bir birimizi yipratmaya ugrasmaktan baska bir sey yapamiyoruz kütürlerimiz yurdumuz cok cok zeki insanlarimiz AB ve ABD tarafindan zayif noktamizi yakalamis bizleri birbirimize düsürerek cikarlarini elde ediyorlar ne kadar güzel örnekleri var AFGANISTAN IRAK SIRA SIMDI KIMDE IRANMI TÜRKIYEMI KÜRDISTANI KÜRTLERE DEGIL KENDILERINE ORTA DOGUYU KONTROL EDEBILMELERI ICIN TEMEL VE ZEMIN HAZIRLIKLARI ICERISINDE DEGILLERMI BIZ ISE HALEN SEN TÜRK BEN KÜRT O ALEVI DIGERI LAZ DERKEN DUYGUSSALLIGIMIZA KAPILMIS BIR BIRIMIZI BITIRMEKTEN BASKA NEYI BILIYORUZ.”

      Su paragraftan anladigim  Kim kime dusmus? Simdi birileri cikip kendi inancinda ibadet etmek istiyorsa bu niye baskalarina hizmet oluyor? Birileri kendi dilinde egitim istiyor diye niye baskalarinin hizmetinde oluyor? Birileri kendi kulturunu yasatmak istiyor diye neden baskalirina hizmet etmis oluyor? Bir Toplum kendi anadilinde egitim gormek istiyor diye neden ABD   ve AB nin oyununa gelmis oluyor?  Kurdler ozgurluk istiyor diye neden ABD nin isbirlikcisi oluyor? Eger ABD isbirlikciligi ariyorsak Cumhuriyet tarihi boyunca Turkiye cumhuriyeti  bas isbirlikcidir. Bu tez resmi gorusun tezi degilmi? Her hak istiyen ABD ve batililarin isbirlikcisi ajani vs. oluyor. Her hak istiyen terorist, ajan, pravakator, bolucu, ve hain oluyor!

  90 yildir Kurd halkina dayatilan zulme dur demek, baskalarina hizmetmi oluyor? Cumhuriyet tarihi boyunca ( onceside var) Alevilere  dayatilan katliam, sindirme yasaklanmalara karsi durma neden  Parcalanmaya hizmet oluyor!

 

     Bir tarafta  her etnik yapinin her inancin kendisini ozgurce ifade edebilecegi bir ortamin yaratilmasi icinmucadele edenler, diger tarafta  Tek bayrak tek milet tek dil diyen,  bir zir zop dayatma. Peki bu zulme zora karsi kedisini ifade edenler bolucumu oluyor?  Ben kendime Aleviyim Kurdum dedigimde ABD nin ortadoguya yerlesmesine hizmetmi etmis olacagim? Ben kendime Kurdum dersem ABD nin Ortadoguya yerlesmesine hizmetmi etmis olacagim. ABD zaten bize ihtiyacimi var? Turkiyenin sayesinde zaten ortadogudadir.

 

     Gok kuppe cok genistir, Bu kuppenin altinda Kurdler kendilerine yer istediginde ABD ye hizmet etmis oluyor!  Dunyada 200 civarinda ulke var bu ulkelerin yarisi ABD nin hizmetindedir. Bunlara turkiyede dahildir. Bu dunyanin yarisinin icinde Kurd kurdistan olunca neden birileri rahatsiz oluyor. Samimi olmak gerekirse Aslinda rahatsizlik ABD nin Ortadoguya hakim olmasindan degil  (ki zatenm ABD vardir) Kurdistan kelimesine ve Kurdlere olan tahamulsuzluktur.  

 

    Bu bizi parcaliyorlar tezini savunan insanlara sormak gerekir. Hadi Turkiyedeki mucadele icin bunu kabul edelim. Ama bu tahamulsuzluk Turkiye disinda   gorulen Kurd Kurdistan kelimesinede tahamulleri yok. Birakalim Turkiyeye komsu olan ulkelerdeki Kurd varligi, Gidin Eskimolarin ulkesinde ozerk bir kurdistan adini kullanin bunada tahamul edemezler.

    Sayin Turabi bize birazda Alevilik dersleri vermis sagolsun. Ancak Aleviligin ozunde zalimden olmak yoktur zulmden yana olmak yoktur. Hep mazlumdan yana olmakta vardir.

   Alevigk dersi verirken kabemiz insandir derken bile yurdun bolunmesi. Baskalarina hizmet ediyroz suclamalri bile , Isin ozunde insan degil vatanin bolunmez butunlugu savunmasi yatmaktadir.

--------------------------------------------------------------------------------------

Gunes Teorisi mi?

Baba Mansur Ocagindan oldugunu idia eden o arkadasa sormak gerekir. Hakiki muslumanlar Aleviler ise kendisi Kurana uygun yasiyor mu? Islamin sartlarini yerine getiriyor mu? Madem biz Aleviler gercek musluman isek, islamin cikisindan gunumuze kadar, gecen 1400 yildan beri dersimde neden Cami yok?  Baba mansur ocaklarinda neden cami yok? neden Dedeler cem tutma yerine bize namaz kildirmadilar? Bunlari soyluyen kisi kendisi namaz kiliyormu? Kendi yasadigi koyde namaz kilan varmi? haca gidiyormu? Zekat veriyormu? kelime i sahadeti nasil yerine getiriyor?  Dort kitabin hak olduguna bir itirazimiz yok. Ancak Alevileri bu hak kitaplarindan hangisine uyuyor?  Alevilerin ibadet sekilleri hangi kitapta var?
 
  "Aleviden kurd olmaz, Kurd den Alevi olmaz" diye buyurmus. Peki Arnavuttan alevi oluyor, Bosnaktan alevi Oluyor, Bulgardan Alevi oluyor. Arabindan farsindan, Turkunden, Alevi oluyorda, Kurd enneden olmuyor? Hatta "Gercek muslumanlar aleviler " olduguna gore her milletten alevi olunuyorda, Kurdlerden neden olmuyor, Sormak istedim Mansur ocagi postuna oturan kisiye.
 
   Yine sormak istiyorum Bu Mansur ocagindan olan kisiye, Madem  Gercek muslumanlar alevilerdir, Kurden alevi olunamayacagina gore, Bu Kurdler hangi dindendir? hangi kitaba baglilar?  Madem gercek muslumanlar alevilerdir, Alevilerin disindakiler hangi dindendir.  Biz gercek oldugumuza gore " onlar sahte muslumanlar mi"?
 
    Bana oyle geliyorki Bu Baba Mansurlu  Gunes teorisini savunuyor. Asteklerde Amerika yerlileride Turktur.
  
 
 Oyle bir sey savunmuski Sanki tanri dinleri miletlere gore gondermis!  Turkler, Farslar< Araplar simdiye kadar dilimizi ,kulturumuzu, yurdumuzu elimizden almaya calisti. Anlasilan Baba Mansur Ocagindan oldugunu Iddia eden kisi Bundan sonra KURDLERIN INANCINIDA ELINDEN almaya niyetli. Digerleri en azinda inanc konusunda "kardes" oldugumuzu idia ediyorlardi. Kakal kala Bir inancimiz vardi onu da mansur ocakli elimizden alacak!!

Ali Haydar Kara / anafatma1@hotmail.com


 

Mrhabalar Sayin Elveren,
sizin nereden e-mail adresime ulastiginizi bilmiyorum ama bana gelen "inandigi gibi yasamak, yasadigi gibi inanmak" isimli yazinizi okudum. Demokrasi konusundaki özlemlerinize tamamen katiliyorum.
 
Alevilik esittir türk irki yada buna benzer söylemlerde bulunan, gerek kemalist, gerekse baska siyasi görüste olanlari kiniyorum. Bu anlamda da size katiliyorum.
 
Cünkü alevilik irklar uluslar üstü bir inanc olup, bunlari asanlarin ancak gercekten baglanmis olabilecegi bir yoldur.
 
Alevinin kürdü de, türkü de, arabi da, baska baska milletlerden olanlari da vardir.
 
Ancak size katilmadigim tek nokta aleviligin islamdan bagimsiz bir inanc oldugu seklindeki düsüncenizdir.
 
Sizin de söylediginiz gibi, öyle tutup insanlari ille de benim gibi düsüneceksiniz, diyenlerden degiliz.
 
Bilginize sunmak istedim.
 
Dostlukla...
 
Bülent Aldede

 

 


Sevgili Mustafa Elveren,

Yazınız için teşekkürler. 2010 yılında herşey gönlünüzce olsun. Tabi bir de barış olsun.

Sevgilerimle.

Erol Özkoray

 

 


bra 
senden ricam
su yazıyı da burada yayınla da kimin kim oldugu ne oldugu net belli olsun 
 
link vereyim:
http://www.alevilerbirligi.com/showthread.php?t=8303&page=7
 
sayın mehmet bayrak bizim bildiğmiz aleviliği net olarak ortaya koymustur 

selam saygilarimla

 

MAZGİRTLİ 
 


Sayın Hocam,

iletilerinizi alıyor zevkle okuyorum. Benimde Alevi Bektaşı federasyonu'nu yapmış olduğu çalışmayla ilgili yazdığım bir yazı ve eleştiri var, gönderiyorum. 

okuyarak değerlendirmeye tabi tutmanızı istiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

HASAN HOCA