Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu

 

 

Sivas Şehitleri

 

 

1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren HİT

İsveç’te 'Dersim Konferansı' yapıldı: 'Devlet geçmişiyle yüzleşsin'
 
Murat Kuseyri

1937-38 yıllarında Dersim halkına yönelik gerçekleştirilen katliam Stockhlom’de yapılan bir konferansta mercek altına alındı. Soykırım Karşıtı İnsan Hakları Örgütü (Kurdocide Watch – CHAK)'ın düzenlediği toplantıda konuşan bilim adamları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Kürt, Asuri ve Süryani halklarının temsilcileri Dersim halkına karşı kapsamlı bir katliam yapıldığı konusunda görüş birliğine vardı.


Konferansa Milletvekili düzeyinde katılan İsveç parlamentosunda grubu bulunan 7 partinin temsilcisi Kürt, Asuri, Süryani ve Ermenilere yönelik baskı ve saldırılar sona ermedikçe, örgütlenme ve düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmadıkça Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmaması gerektiğini ifade etti.

Soykırım konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Tarih Professörü David Gaunt; "1915-16 yıllarında Ermeni, Asuri ve Süryanilere karşı büyük bir soykırım gerçekleştirdiğini, aradan neredeyse bir asır geçmesine karşın Kürt halkı ve Hıristiyan azınlıklara yönelik baskı ve saldırıların sürdürülmesinin kabul edilemeyeceğini" söyledi ve "araların sarılması ve acıların hafifletilebilmesi için Türk devletinin yapılan soykırımını kabul etmesi gerektiğini" ifade etti.

Çevre Partisi Yeşiller Milletvekili Bodil Cebellos Avrupa Birliği üyeliği'ne aday bir ülkenin siyasi partileri yasaklamasının ve parti liderlerine yasak getirmesinin kabul edilmeyeceğini vurguladı. PKK’nin ETA ile kıyaslanmasının doğru olmadığını belirten Cebellos PKK’nin halkın desteğini almış bir hareket olduğunu söyledi.

Sol Parti Milletvekili Jakop Jonsson da, 30 yıldır Kürt halkının özgürlük mücadelesini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. DTP’nin yasaklanmasını ve halkın oyları ile seçilmiş belediye başkanlarına kelepçe takılmasını İsveç parlamentosunun gündemine getirdiklerini belirtti.

Halk Parti Milletvekili Gülan Avcı da, yapılan tüm reformlara karşın Kürt halkının durumunda pratikte değişiklik olmadığını ve devletin Kürt düşmanı politikasını sürdürdüğünü söyledi. Onur Öymen’in Kürtlere yönelik katliamı ve soykırımını savunmasını sert bir üslüpla eleştiren Avcı, Kürtler’in hakları anayasal güvence altına alınmadan ve topraklarından sürülen milyonlarca Kürdün topraklarına dönecek koşullar sağlanmadan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmaması gerektiğini söyledi.

“DERSİM'İN ÖNCE ADINI, SONRA CANINI ALDILAR”

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Dersim Milletvekili Şerafettin Halis de toplantıda bir konuşma yaptı. Halis 1937-38 yıllarında Dersim halkına girişilen katliamda aralarında bebeklerden 70 yaşındakilere kadar 24 yakınını kaybettiğini ve bunlardan 19’unun mezarlarının olmadığını söyledi. Halis, Dersim’e yönelik saldırının 1935 yılında çıkarılan 'Tunceli kanunu' ile başladığını, Dersim’in önce adını ve daha sonra da canını aldıklarını söyledi. Onbinlerce insanın katledilmesinin, binlercesinin sürgüne gönderilmesinin adına ister soykırım, ister katliam denilsin şeklinde konuşan Halis; Dersim’de yaşananların insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun dünya kamuoyuna anlatılması gerektiğini ifade etti.

Dersim katliamının kimler tarafından yapıldığını söylemeyeceğini, sadece üç tarih ve belge sunacağını belirten Halis konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir, 25 Aralık 1935 tarihinde, Dersime özel “Tunceli Kanunu” çıkarıldığında devletin başında kimler vardı? diye sormayacağım. Çünkü bilmeyen tek bir kişinin olabileceğini de tahmin etmiyorum. Yine de sayıyorum. Cumhurbaşkanı M. Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmaktı. İki, 4 Mayıs 1937 tarihinde Dersime tedip ve tenkil, yani katliam ve sürgün kararının alındığı Bakanlar Kuruluna, Mustafa kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi çakmak eş başkan olarak bulunmuşlardır. Üç, 1 Kasım 1938 tarihinde yasama yılının başlaması nedeniyle meclis açılış konuşmasını Mustafa Kemal adına, İ. İnönü’den sonra görev almış Başbakan Celal Bayar okuyor. Mustafa kemal in ölümünden 10 gün önce. Okunan metinde “Dersim diye bir mesele kalmamıştır” sözleri meclis salonunda büyük alkışla karşılanmıştır.”

“DEVLET GEÇMİŞİ İLE YÜZLEŞSİN”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini belirten Halis, bunu sadece Dersim'de yaşananlar için değil, Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Rumlara ve diğer azınlık etnik ve inanç topluluklarına karşı yapmalıdır diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koçgiri'de, Zilan'da, Sason'da, Dersim'de, Şeyh Sait hareketinde yapılanlardan, 6–7 Eylül olaylarından, başta 12 Eylül Darbesi olmak üzere darbelerden, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi Mahallesi vb. yerlerde yaptıklarından, sol-sosyalist- komünistlere yaptıklarından, 77 1 Mayısı'ndan, son otuz yıllık süreçte Kürtlere yaptıklarından dolayı tarihle yüzleşmelidir.”

Halis, devletin ve AKP hükümetinin yüzleşmeden değil inkardan yana olduğunu, bir taraftan “Kürt açılımını”ndan söz ederken aynı zamanda operasyonları sürdürdüklerini, barış için mücadele eden DTP’yi kapattıklarını, halkın seçilmiş temsilcilerini zindanlara attığını ifade etti. Muhalefette bulunan CHP’nin ise “Kürt Sorununu” çözmek için katliamlar önerdiğini belirten Şerafettin Halis; konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin CHP li bir parlamenteri, Onur Öymen tarafından Dersim katliamı çözüme somut örnek olarak sunuluyor ve bu CHP sıralarında şehvetle alkışlanıyor.”

Dersim katliamın canlı tanıklarından Ali Gültekin de; katliam sırasında 8 yaşında olduğunu daha önce hiç görmediği ve dillerini anlamadıkları üniformalı insanların köylerine geldiklerini ve ellerindeki silahlarla çevreye ateş ettiklerini söyledi. Onbinlerce insanın öldürüldüğünü ve sürüldüğünü belirten Gültekin Dersim katliamını savunan Onur Öymen ile CHP’ye sert eleştiriler yöneltti ve İsveçli politikacıların ve özellikle de Sosyal Demokrat Partinin CHP’ye karşı tutum almasını istedi.

Konferansta Dersim katliamı'nda yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Murat Kuseyri / Stockholm
 

HABERİ İLETEN: MEHMET ATAK
 

26.01.2010 / Gomanweb

  Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu