Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu

 

 

Sivas Şehitleri

 

 

1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren HİT

MUSTAFA ELVEREN (EM. öĞRT.) - FERHAT TUNÇ DERSİMİN’İN AYDINLIK YÜZÜDÜR

Dersim; kendine has Kürt Kızılbaşlığının, devrimci-demokrat ve sosyalist düşüncenin etkili olduğu mazlumların diyarıdır. Aynı zamanda devrimci-demokrat ve sosyalist düşüncenin üretim merkezi olarak da nitelendirebiliriz.

 

Ferhat Tunç; devrimci-demokrat-aydın kişiliğiyle baskıcı devlet ideolojisine karşı dik duran aydınlık yüzlü Dersimli bir halk sanatçısıdır. Diğer bir ifadeyle Mazlum Dersim’in aydınlık yüzüdür.

 

Dersimle ilgili birçok eylem ve etkinliklerde Ferhat Tunç’un en önde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, gerek bu etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, gerekse Türkçe-Kürtçe söylediği devrimci türkülerden dolayı çok sayıda soruşturmalar, yargılamalar ve tutuklamalar yaşayan “asi” bir Dersim çocuğudur.

 

Dersim’in adını “Tunç”eli yapan zihniyet aynı zamanda halk içinde birçok kişiye de zorla “Tunç”, “Yıldırımtürk”, “Türkoğlu”… ve benzeri soyadları vermiştir. Ferhat Tunç da bu soyadı şansızlığını yaşayan Dersimli insanlarımızdan biridir. Ancak, devletin Dersim’e dayattığı “Tunç”eli artık geri tepmektedir.

 

Pirim Seyit Rıza ve Çağdaş Kawa Mazlum Doğan’ın direniş geleneğini sürdüren Dersim’in “asi çocuğu” sevgili Ferhat Tunç’un “Tunç”elini Dersimeli yapacağına inancım tamdır.

 

HADEP’te rahmetli Av. Ali Demir Dersim’de ilk defa milletvekili seçilmişti. O seçimin ne kadar zor şartlarda yapıldığını bizzat yaşayarak görmüştüm. Ne yazık ki halen uygulanmakta olan antidemokratik %10’luk seçim barajını HADEP aşamadığı için Sayın Demir Meclise girememişti.

 

Sayın Ali Demir’den sonra bu dönem arkadaşım ve meslektaşım Sevgili Şerafettin Halis seçilmişti. Bu dönemde Dersim’i layıkıyla TBMM’de temsil ettiğine inandığım Şerafettin Halis Hoca’ya da teşekkür borçluyum.

 

Önümüzdeki dönemde ise, Sevgili Ferhat Tunç’un Dersim milletvekili olarak TBMM’ye gireceğine kesin güzüyle bakıyorum. Dersimlilerin Ferhat Tunç’u mahcup etmeyeceğine inanıyorum.

 

Ferhat Tunç, Dersim’i temsil edecek yetenekte ve kapasitededir. “Ferhat Tunc, Dersim'i temsil edecek hem bilince hem de yeteneğe sahiptir. Sanatçı duyarlılığıyla Dersimin sorunlarını, acılarını en iyi bilenlerdendir. Dersim`in, devrimci-demokratik kimliğini, Kürt Kızılbaş Alevi kimliğini, Dersim`in doğasını yok eden barajları, Dersim`in kültürel dokusunu tanıyan, bilen ve Mecliste ya da her yerde bunları dile getirebilecek yapıdadır.” (Haydar Uç) Sayın Haydar Uç’un bu tespitine ve gözlemlerine aynen katılıyorum.

 

Sevgili Ferhat Tunç’un bir kaza sonucunda ayak bileğinde meydana gelen çatlaktan dolayı seçim kampanyasını koltuk değnekleriyle yürütmek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Öncelikle Sevgili Ferhat’a geçmiş olsun der, bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim.

 

Tüm bu şansızlıklara ve baskılara rağmen, Sevgili Ferhat Tunç’un Dersim halkını temsilen TBMM’ni gireceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum.

07 / 05 / 2011

Mustafa Elveren

mustafaelveren@gmail.com

 

 


  Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu