ANASAYFA

TARİHİ-KONUMU

DOĞA VE TURİZMİ

EĞİTİM-YAŞAM

GELENEKLERİ

ÜRÜNLERİ

Tarihi ve Konumu

TARİHİ:

Köyün kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak , günümüze kadar aktarılan söylentiye göre, İzol aşiretinden üç kardeş (Kahraman-Ali-Beki) tarafından kurulduğu anlatılmaktadır. Köyde üç akraba gurubunun  çoğunlukta olması (Mala Kahraman- Mala Ali Wele -Mala Beki), bu tezi doğrulamaktadır.

COĞRAFİK DURUMU:

Tunceli (Dersim) ili, Mazgirt İlçesine bağlı olan Koman (Yaşaroğlu) Köyü; batısında Coşik, kuzeyinde Riçik ve Bağın, doğusunda Peri çayı ile ayrılmış Elazığ sınırı ve Golan, güneynde ise Manakerenk ve Hülüman komşu köyleri ile çevrilidir. Halk arasında Goman olarak da anılıyor. Köyün resmi kayıtlardaki ismi Koman iken, 1960 ihtilalinden sonra devletin resmi politikası sonucunda köyün ismi Yaşaroğlu olarak değiştirilmiştir. Köye bağlı üç mezra bulunmaktadır. Bunlar; Teman, Gultan ve Gomik mezralarıdır.

SEYFİ MUXUNDİ - COŞİK BAWA (COŞPA) /  Bugün Coşîk Bawa'nın (halk, çoğu zaman Coşpa der) bulunduğu yerin bir tepe olması, etrafının koru ağaç kümeleriyle çevrili olması ona aynı önem kazandırmaktadır. Bir ziyaret yeri olan Coşîk Bava'da, birçok ziyaretin aksine tek bir ağaç yoktur. Burada bine yakın meşe ağaçları vardır. Ortada bulunan mezarın etrafında ağaçlar, Cem düzeniyle dizilmişlerdir.  Devamı

Köyden  görünümler

İncebelek Tepesi (Ziyaret)

Köy Çeşmesi

Kaniyi Paşi Aran

Köy Mezarlığı

Köy Arazisi-1

Köy Arazisi-2

Köyden bir kesit

 

Bağın Kalesi

 

 

 

 

ANASAYFA

TARİHİ-KONUMU

DOĞA VE TURİZMİ

EĞİTİM-YAŞAM

GELENEKLERİ