Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu

 

 

Sivas Şehitleri

 

 

1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren HİT

“HARPUT’UN ALTI KELEK, DERSİM’E GİDEK GELEK”

Mustafa Elveren – Em. Öğrt

1992 veya 93 yılında  Eğitimsen Elazığ Şubesi öncülüğünde var olan demokratik sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partilerin katılımıyla bir müzik-eğlence gecesini düzenlemiştik.

Bilindiği gibi  o dönemde bulunduğumuz bu bölgeye OHAL yönetimi hakim idi. Geceyi düzenlemek için Emniyet Müdürlüğü vasıtasıyla Valilikten izin almak zorunluydu. Arkadaşlar geceye ilişkin programlarını hazırlayıp, bir örneğini de Emniyet Müdürlüğüne gönderdiler. Emniyet’ten gelen görevli memurlar bize şu uyarıda bulundular. “Kesinlikle Kürtçe şarkı söylemek yasaktır. Bölücü ve yıkıcı sloganlar atılırsa sizleri sorumlu tutarız.  Eğer bu şartlara uyarsanız size izin vereceğiz”  Bu sözlerin karşısında  çaresiz kalan tertip komitesindeki görevli arkadaşlarımız “tamam” dediler. Fakat bu baskıcı zihniyete karşı bir şeyler yapmalıydık. Mademki Kürtçe türkü ve şarkı söylemek  yasak, o zaman biz de Türkçe bu işi yapacağız. Nasıl mı? Aslında bölgemizin asıl adı  Dersim’dir. Bu sözcük bir eyalet ismini çağrıştırdığı için OHAL rejiminin korkusundan kimse fazla kullanmıyordu. Hiç unutmam, geceye katılan konuklar arasında  Palu’lu ve  Kürt olan Elazığ Belediye Eski Başkanı CHP’li Sayın Şükrü Kacar da  bulunuyordu. Gecede arkadaşlarımız ve bir kısım konuklarımızla birlikte gowend şeklinde daha çok Alevi-Bektaşi semahlarını  ve sol içerikli türküleri öne  çıkararak Türkçe söylemeye başladılar.  Bir ara  gowendte bulunan arkadaşlarımız, “Dersim Dört Dağ İçinde” türküsünün bir nakaratını değiştirerek “Harputun önü kelek, Dersime gidek gelek” şeklinde söyleyince, salonda öyle büyük ve uzun bir alkış aldı ki,  sanki  kıyamet koptu. Aslında türkünün orijinali de böyle idi. Fakat o dönemlerde ne yazık ki, kimse türkünün orijinalini söyleyemiyordu. Geceyi olaysız olarak bitirmiştik. Fakat bu alkışların bir bedeli olacaktı.

Ertesi gün Elazığ Valiliği  bölücü ve yıkıcı içerikli türkü söylendiği gerekçesiyle geceyi düzenleyen Elazığ Eğitimsen yöneticileri hakkında soruşturma açtı. Elazığ Valiliğinin açtığı bu soruşturma beni şaşırtmamıştı. Ancak İşin ilginç tarafı geceye konuk olarak katılan Palulu kürt orijinilli  Elazığ Belediye Eski Başkanı CHP’li  Şükrü Kacar’ın ertesi gün TURAN GAZETESİ’nin köşe yazısında “Harput’un altı kelek, Dersim’e gidek gelek” nakaratını bölücülerin bir tertipi olduğunu  nitelendirip yazmasıydı.

Bunun gibi daha pek çok olay yaşadım. Mesela; Düğünlerde  kürtçe parçaları sözlü olarak hiç bir sanatçının korkusundan okuyamaması yüzünden, davulcu ile zurnacıya  bahşiş parası vererek  "Bingol Şewiti" kürtçe parçasını davul-zurna ile ancak söyletebiliyorduk. Zamanı geldikçe onları da sizlere aktarmaya çalışacağım.

Tabi ben o yılın Mart ayında Elazığ’dan sürgün edildim. Daha sonraki yıllarımı Karadeniz ve Ege illerinde sürgünde geçirerek en son 1999 yılında emekli oldum. Ekonomik zorluklardan ötürü (Daha çok ev sorunu sebebiyle)  maalesef Elazığ’a gidemedim. Arkadaşlarımın çoğu emekli olmuş durumundalar. Bir çoğuyla gerek telefonla ve gerekse internet üzerinden görüşüyorum. Bu vesileyle bir defa daha  “Harput’un altı kelek, Dersim’e gidek gelek” deyip,  Elazığ – Harput – Dersim hattında sizlerle birlikte geçmişe giderek hoş bir yolculuk yapabildiysem, ne mutlu bana.  03/10/2006

MUSTAFA ELVEREN

E-POSA     :    elverenmustafa@hotmail.com

WEB SİTESİ:  www.komanweb.bravehost.com

 

  Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu