Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu

 

 

Sivas Şehitleri

 

 

1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren HİT

Panelde Yaptığım Konuşma Metnidir.

Mustafa Elveren – Em. Öğrt

Sayın Arkadaşlar,

Değerli Dostlar,

Konuşmama başlamadan önce hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

21. yüzyılın başlangıcında onurlu bir Kürt barışını gerçekleştirmek büyük önem taşımaktadır.

Hiçbir savaşın sonsuza dek süreceği  Dünya tarihinde bu güne kadar görülmemiştir. Mutlaka her savaşın sonunda bir barış olmuştur.

Çok yakın bir tarih kesitinde büyük trajediler yaşadık. 30 bini aşkın insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi, binlerce insan faili meçhule kurban gitti...

Barış  ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü için çok bedeller ödendi. Başta bu uğurda hayatını kaybeden  Ape Musa  olmak üzere, Sayın İsmail Beşikçi, Akın Birdal, Haluk Gerger, Fikret Başkaya, Ragıp Zarakolu, Ragıp Duran ve ismini şu anda hatırlayamadığım onlarca yazar ve aydın cezaevlerinde hapis yatarak bu bedeli ağır bir biçimde ödediler. Leyla Zana, Hatip Dicle,Orhan Doğan ve Selim Sadak arkadaşlarımız hala cezaevindeler.

Artık ülkemizde yoksulluk, hapis, kan, gözyaşı, ölüm , işkence ve düşmanlık olmasını istemiyoruz

Artık ülkemize barış gelsin, demokrasi gelsin istiyoruz.

Artık bu ülkede kürtlerin de başka halkların da olduğu, eşit temelde  ve anayasa güvencesi altında  birlikte yaşamak istediklerinin kavranılması gerektiğini hep birlikte haykırmak istiyoruz.

Türkiye’nin önüne çok önemli bir fırsat çıkmıştır. “Toplumsal Barış için Genel  af” konusunun mutlaka dikkate alınmasının gerektiğini, barışın çok önemli bir koşulu olduğunu, bununla demokrasinin önününün açılacağının, aklı başında olan her vatandaşımızın  düşünmesinin gerektiğinin kanısındayım.

Kürt halkı çok anlamlı bir slogan geliştirdi. “NE PİŞMANLIK NE DE DÜŞMANLIK.

Ne isyan ne bastırma ne inkar; tersine karşılıklı birbirini anlama ve çözüme ortak çıkarlar temelinde gitme, her halde bin yıldır birlikte yaşamanın da en anlamlı ve çağdaş sonucu olarak kabul edilmek durumundadır Aşırı milliyetçi önyargıların bir tarafa bırakılması, özgür yurttaş anlayışı, kültürel varlığa ifade özgürlüğü ve demokratik siyaset kanallarının açık tutulması, demokratik cumhuriyet ve toplum olmanın da gereğidir.

Kürt ve Türk emekçilerinin barış ve kardeşliğini savunanlar, Kürtlerin demokratik hak ve talepleri için mücadele edenlere yönelik inkar ve baskı politikaları sonucu binlerce insan cezaevine doldurulmuştur.

Bugüne kadar çıkarılan aflarla, çeteler, vurguncular, vergi kaçakçıları, dolandırıcılar, banka hortumcuları, işkenceciler affedilirken, düşünce suçluları ve siyasi mahkumlar bu afların dışında tutulmuştur.

Bugün demokratikleşme yolunda somut bir adım atılması için siyasi bir genel affın çıkarılması zorunludur. Kürt sorununun çözümü için ortaya atılan "pişmanlık yasası" siyasi bir genel af ihtiyacının yerine geçemez

"pişmanlık yasası", sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacaktır. "Pişmanlık yasaları" insanlık onuruyla bağdaşmayan uygulamalardır

Soruna çözüm olmayan bu tür uygulamalarda ısrar edilmemelidir. Sorunun gerçek çözümü için KADEK silahlı güçlerini de içine alacak şekilde ayrımsız bir siyasi genel af çıkarılmalıdır.

Böyle bir adım Türkiye'yi zayıflatmaz, aksine iç barışın önünü açacağı ve siyasi istikrara büyük katkı yapacağı için ülkemizi büyütür, güçlendirir.

Türkiye'de çıkarını düşmanlık üzerine kurmuş, maddi ve manevi olarak bundan beslenen çok istisna bir kesim, fanatik bir kesim dışında herkes bu ülkede barış ve kardeşlik, huzur istiyor.

Yaşanan bunca sıkıntıdan sonra yapılan hataların ortadan kaldırılması için kapsamlı bir affın çıkarılması gerekiyor.

 Gözaltı sorgulama tekniği, işkence altında alınan ifadeler, adil yargılama ve savunma hakkının yerine getirilmemesi, düşünce ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller, siyasi genel affın hukuki nedenlerini oluşturur.

Anayasal eşit ve özgür yurttaşlık hakkının herkes için tanınmaması, farklı dil, kültür ve kimliklerin kabul edilmemiş olması da siyasi nedenlerini oluşturur

Yaşanan siyasi gerilim ve çatışmaların ağır sonuçları, Kürt sorunun çözümsüzlüğünün yıkımları, toplumsal adalet ve barışın sağlanamamış olması ise affın toplumsal gerekçelerini oluşturur.

Diğer taraftan toplumsal barış ve adaletin gerçekleşmesi için ekonomik gerekçeler de vardır. Ekonomik durgunluğun, yoksulluğun ve açlığın önüne geçilebilmesi, uluslararası mali ve finans kurumlarına muhtaç olunması, siyasi bir genel affın ekonomik gerekçelerini oluşturuyor

O nedenle siyasi genel af çıkarılabilmesi sadece bu özgürlük gereksinimlerden değil, tüm toplumun ortak gereksinmesidir.

Türkiye'deki temel sorunlar, toplumsal barışın sağlanmasıyla aşılabilir. Yoksullukla mücadele ve ekonominin istikrara kavuşması da toplumsal barışa dayalıdır.

Türkiye'de sağlanan toplumsal barış ortamı bir şanstır, bunun iyi değerlendirilmesi ve Kürt sorununun çözümüne yönelik ilk adımın genel siyasi afla atılması gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.27.06.2003 - Mustafa Elveren

 

Mustafa Elveren'in Tüm Yazılarını okumak için tıklayınnız >>

  Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu