Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu

 

 

Sivas Şehitleri

 

 

1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren HİT

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

-hiç bir Osmanlı padişahının hacca gitmediğini.

-Hıristiyanlığın kökeninin mistik, pagan kültlere dayandığını, özellikle bir pagan dini olan Mitraizm'den etkilenilerek inanç temellerinin oluşturulduğunu.

-Müslümanlarca kafir görülen Şaman Türklerinin Talkan ve Curcan şehirlerinde kadın-erkek, yaşlı-çocuk yaklaşık 80.000' inin kılıçtan geçirildiğini.

-Kur'an'da Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlerindeki miras dağıtım hesabında matematik hatası olduğunu.

-Tevrat'da çok sayıda vahşet ve katliam emirleri ile kin, nefret ve intikam ifadeleri bulunduğunu.

-Muhammed'in, Aişe 6 yaşında iken onunla evlendiğini 9 yaşına geldiğinde ise gerdeğe girdiğini.

-Hud Suresi'nin 2. ayetini "Ben O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim" diye yazdıran Muhammed'in böylece büyük bir gaf yaptığını.

-Hendek Savaşı' nda müşriklerle işbirliği yaptığı için Kureyza'lı yüzlerce Yahudi erkeğin Muhammed'in emri ile boyunlarının kesildiğini, karıları ve çocuklarının ise köle edildiğini.

-Kıble, önceleri Kabe iken, hicretten sonra Kudüs'e çevrildiğini, sonra yeniden Kabe'ye çevrildiğini.

-Muhammed'in babasının adı olan Abdullah'ın, Arapçada "Allahın Kulu" anlamına geldiğini. Al-lah' ın, İslam öncesi inanışta Al-Lat, Al-Uzzat ve Al-Menat adlı tanrıçaların babası olduğunu.

-Muhammed'in sünnet olduğuna dair sağlam İslami kaynakların olmadığını.

-Bedir Savaşı'nın, Şam'dan dönmekte olan müşriklere ait bir ticaret kervanını yağmalamak isteyen Müslümanlar tarafından çıkarıldığını.

-Muhammed öldüğü sırada Kuran'ın henüz kitap haline getirilmediğini, ayetlerinin dağınık vaziyette bulunduğunu.

-Muhammed'in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi' nin 1256 ve 1481 yıllarında iki kez yandığını.

-Müslümanların, allahın evi olarak kabul ettiği Kabe'nin, tarihi kayıtlara göre çoğu zaman sel nedeniyle, bazen ise savaşlarda en az onbeş kez yerle bir olduğunu.

- İslam inancında yer alan sırat köprüsünün, eski İran dini Zerdüştlük'deki Şinvat köprüsü inancından esinlendiğini. Zerdüştlüğün tek tanrılı bir din olduğunu.

VE ATATÜRKÜN CENAZE NAMAZININ KILINMADIĞINI BİLİYORMUSUNUZ
 

15.01.2008 / ricikan.de / Gomanweb

 

  Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu