Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu

 

 

Sivas Şehitleri

 

 

1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren HİT

KARIŞTIRDIĞIMIZ KAVRAMLAR

Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylara ve durumlara karşı bir şekilde reaksiyon gösteririz. Bazen farkına varmadan uyaracağımız yerde eleştiri yaparız veya eleştiri yaparken acımasız davranarak hakarete varırcasına tepki gösteririrz.

Bunları yaparken dozu ve sınırı hiç hesaplamayız. İşte bu vesile ile KARIŞTIRDIĞIMIZ BAZI KAVRAMLARI aşağıda sıraladık. İ

KRİTİK
Eleştiri,

ELEŞTİRİ
Bir insanı, bir eseri veya bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit

ÖZ ELEŞTİRİ
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik

GÖRÜŞ BİLDİRMEK
Bir konuda elde edilen düşünce ve deneyimleri vermek

HOŞGÖRÜ
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans

ETİK
Ahlaki, ahlakla ilgili, bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü.

KATILIMCI DEMOKRASİ
Toplumun kişileri ve kurumlarıyla geniş katılımının sağlandığı demokratik yapılanma

SAYGI
Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram:

EMEK HARCAMAK
Çaba göstermek.

TAHAMMÜL
İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma:

ANLAYIŞ
Anlama yeteneği, feraset, izan
Hoş görme, hâlden anlama
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

UKALA
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse

İFTİRA
Bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan

HAKARET
Onur kırma, onura dokunma, Küçültücü söz veya davranış

AŞAĞILAMAK
Değerinden düşük göstermek, Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek

ACIMASIZ DAVRANMAK
Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz davranmak
Acıma duygusu olmadan, merhametsizce davranmak

SORMAK
Birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual etmek

SORGULAMAK
Suç niteliğinde bulunan bir sorun üzerine ilgili bulunanlara sorular sormak.

 (Nurhakdagi.net)


Kaynak: www.tdk.gov.tr
DÜZENLEYEN: Tawkirar com"

 

 

  Müzik-Video

Konuk Defteri

İletişim Formu