BU HABERİ PAYLAŞINIZ

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Kategori: Sizden Gelenler
Yayınlanma: 21 Şubat 2013

riza aydin23Şah İsmail’in Mahlası “Hatayi”

Rıza Aydın

Mahlas Alevi âşıklarının deyişlerinde kullandığı bir nevi imzalarıdır. Deyişi[1] söyleyen alevi ozan, yarattığı eserine kendi imzasını atıp, bu benim dercesine, deyişin (şiirin) son kıtasında kendi adını da anar; buna mahlas denir. Bu Alevi Tekke edebiyatının bir geleneğidir.

Alevi edebiyatında bazı ozanların (âşıkların) tarihsel süreç içinde mahlaslarını değiştirdikleri görülür. Bunun en çok bilinen örneği, 1826’da ki “Vakay-i Şerriye”[2] den sonra, Hacıbektaş’tan, Amasya’ya sürgün edilen, Hacıbektaş Postişini, Çelebi Hamdüllah Efendidir (1767- 1846). Hacı Bektaş Postişini olan, Çelebi Hamdüllah Efendi, Amasya’ya sürgün edilmeden önce “Hamdüllah” ya da “Hamdi” mahlasını kullanırken, Amasya’ya sürgün edildikten (yani 1827 yılından) sonra “Hasreti” mahlasını kullanır[3]. Yine ünlü Alevi ozanı Sıdkı Baba (1865-1928) da bir dönem “Pervana” mahlasını kullanırken, bir dönemden sonra da “Sıdkı” mahlasını kullanmıştır[4].

Alevi dünyasının tartışmasız en önemli, en etkili isimlerinden biri olan Şah İsmail (1487-1524) ise deyişlerinde sadece “HATAYİ” mahlasını kullanmıştır. Şah İsmail’in, ömrünün başından sonuna kadar, deyişlerinde kullandığı adı (Mahlası) yani deyişlerine attığı imza Hatayi’dir. Alevi dünyası ile ilgili, her şey üzerine bir tartışma olsa da bunun üzerine bir tartışmaz yoktur: Şah İsmail’in deyişlerinde kullandığı adı, mahlası, hiç tartışmasız Hatayi’dir[5].

Peki, hal böyleyse, Şah İsmail, Hatayi mahlasını nerden, nasıl almıştır. İşte bu konuda tartışma çoktur. Bu gün bir dostum arayıp bana bunu sordu, bende sürekli karşılaştığım bu soruya kısaca cevap vermek için, düşüncemi yazmaya karar verdim.

Bu konuda benim aklıma yatan en önemli tez, İsmail Onarlı’nın “Şah İsmail Biyografi’si” adlı, 2000 yılının, Temmuz ayında, Can Yayınlarından çıkan, -benim son derece önemseyip beğendiğim- kitabındaki görüşüdür. Ben Şah İsmail ile ilgili yazılan, romanlar da dâhil, bütün kitapları okudum, aklıma yatan bu oldu.

İsmail Onarlı söz konusu kitabında şöyle diyor: “İSMAİL’İN YOLA GİRİŞ CEMİ

Şeyh Haydar, oğlu İsmail’in doğumunun 7.inci günü sabahı Şamlu Hüseyin Bey’i yanına çağırtarak:

“Hüseyin Bey! Gerekli hazırlıklar yapılsın akşam Cem tutulacak” der.

Şamlu Hüseyin Bey:

“Şeyhim hayrola yine gelenler mi olacak ıraklardan dergâha?” diye sorar.

Şeyh Haydar:

“Yok! Beyzadem rüyamda Şah-ı Merdan Ali’yi gördüm. İsmail’in yedisinde ‘İkrar alma Erkânı’[6] yapılsın ‘Hakk Meydanı’na kabül edilsin” dedi. Bundan böyle İsmail’in hem Lala’sı olacaksın hem de Rehber’i olacaksın.”

Lala Şamlu Hüseyin Bey, ne diyeceğini bilemez. Ve Şeyh’ini dinlemeye epeyce divanda mühürlenmişçesine devam eder.

Şeyh Haydar:

Şimdi hemen kurbanlar tığlansın. Akşam lokmalar hazır olsun. Kurbanlardan bir tanesi; PAMİR yaylasının SHUGHNAN Karyesinden gelen İsmailî Dai Gulam Murtaza’nın Çin’in HITAY bölgesinden getirdiği mis keçilerinin erkek tekesini keseceksiniz. İkincisini ise; HATAY’ın Samandağı Karye’sinden NUSAYRİ Şeyhi Bünyamin El Fattullah’ın Hakkullah olarak getirdiği koçu keseceksiniz. Bu iki muhterem zat Cemimizin de baş konuklarıdır. Ona göre düzen tutula; Oniki hizmet sahipleri hariç sayacağım şu kırk kişilik Halife ve Beylerimiz; “Meydan Evi’nde[7] düzenlenecek ‘ikrâr Ayn-ı Cemi’nde gün batmadan hazır ola…” diye emirlerini verdi.

Şamlu Lala Hüseyin Bey ; Alemşah Begüm’ün altın sim işlemeli ipekli kundakla belediği ve boynuna oniki, lifli oniki renkli örgülü ip bağladığı İsmail’i kucağına almış bir vaziyette Cem Meydanı’na girer[8].

Gözcü; sopasını üç kez yere vurarak:

“Allah … Muhammed… Ya Ali!” der. Ve katara bir er geldiğini bildirir.

REHBER: Lala Hüseyin Bey:

“Hüüü … Erenler Şahı! Katara bir Er uzatıyorum” diyerek üç kez yüksek sesle tekrarlar.

Cemaattekiler hep beraber yere niyaz ederek; “Allah… Allah… Allah!” diyerek doğrulurlar.

Bu esnada bebek İsmail ağlıyor sanılarak Mürşidlik Makamındaki Şeh Haydar; kulağını kundağa doğru eğer. Aynı şekilde sağındaki Nusayrî Şeyhi ile solundaki İsmaili Dai de kulaklarını kundağa doğru kabartarak başlarını Şeyhin Kucağındaki İsmail’e eğerler.

İsmail onlarla birlikte salavat getirmektedir. Üçü birbirine bakarak duyduklarını tasdiklercesine başlarını öne sallarlar…

Üç kez salavattan sonra Mürşid; İsmail’in boynundaki ipi çözerek cemaate yüksek sesle:

“Bu eri! Hak-Muhamned-Ali yoluna alıyor! Katarına katıyoruz! Razımısınız, bu Masum-u Pak’dan!” diyerek üç kez tekrarlar. Cemaatta razılık anlamında üç kez yere niyaz edeler.

Mürşid; Kundağın tam orta yerine ipi bağlayarak ve “Allah- Muhammed- Ali!” diyerek ve üç düğüm atarak “Tığıbent” yapar...

Miraclama bittikten sonra, Lala Hüseyin Bey; İsmail’i kucağına alarak, Rehberi olarak O’nun adını ve Mürşidi Şeyh Haydar’a hitaben:

“Pirim olarak! Ben senden doğdum! Öyle ise bana bir yoleri adı koymak da sana düşer!” der.

Şeyh Haydar; dizlerinin üstüne doğrularak yüksek sesle, bir şeyh değil de bir hükümdar edasıyla:

“Muhammed-Ali soyundan Şeyh Safi yolağında İsmail’e öyle bir ad koyacağım ki, dünya durdukça hep anılacak” diyerek, sağındaki ve solundaki ulu zatlara bakarak, konuşmasına devam eder:

“Nuseyri Şeyhinin memleketi olan ‘HATAY’ ile İsmaili Dai’nin memleketi olan ‘HITAY’ın adlarını birleştirerek, İsmail’in ‘Tarikat Adı’nı O yerler anlamında ‘Hatayi’ koyuyorum. Bu iki mübarek insanı, Allah bugün için göndermiştir. Ve burada buluşturmuştur. Bu alâmet hayra işarettir ki İsmail doğmuştur. İsmail Hatayi ‘ŞAH’ olacak ve Kızılbaşların da, Hükümdarı olacaktır. Kuracağı “Kızılbaş Devleti[9]”nin sınırları da; Hatay’dan Hıtay’a kadar uzanacaktır… Hüü… Erenler…” demesiyle, cemaatte “Allah, Allah, Allah” uzunca bir karşılık verdiler.

Zakirler sazlarıyla ağırdan bir fon müziği çalmaya başladılar.”[10]    

Şah İsmail’in bütün hayatı boylunca kullandığı Mahlasın öyküsü böyle anlatılır bu kitapta. Benim bunca zamandır incelediğim tezler arasında aklıma yatanda budur. Şah İsmail’in hayatının bir dönemimde, başka bir mahlas kullanmış olup, sonrada bunu bir nedenden dolayı değiştirmiş olduğu vaki değildir. Bu yüzden söylenilen diğer yakıştırmaları asla doğru kabul edemeyiz[11].

Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum.

Aşk ile. 20 Ocak 2013 Adana.

Rıza Aydın.[1] Alevi ozanların söylediği şiirlere deyiş ya da nefes denir. Bunlarında çeşitli türleri vardır.

[2] Osmanlı Devletinde “Vakayi Hayriye” denilen, Yeni Çeri Ordusunun imha edildikten sonra Kızılbaşların kırılmasına yol açan şeye Aleviler “Vakayi Şerriye” derler.

[3] A. Celalettin Ulusoy, Pir Dergâhından Nefesler, sayfa 27. Rıza Aydın, Kaymak’ta şiir, söylence ve Efsaneler, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Dergisi, sayı 58, yıl 2004, sayfa 67.

[4] Şeyh Cemalettin Efendinin Aşığı Halk Ozanı Sıdkı Baba, yayın yılı 1984, Derleyip yayınlayan torunu Muhsin Gül.

[5] Şah İsmail, Safevi Devleti gibi önemli bir devletin kurucu padişahıdır. Bu devlet Akkuyunlu Devleti gibi önenlş bir devlet mirasının üzerine kurulmuş. Bu yüzden Şah İsmail’in şiirleri Safevi devletince basılmıştır. Faruk Sümer Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmelerinde Anadolu Türkmenlerinin Rolü adlı kitabında Şah İsmail’in Paris Milli kütüphanesinin 1541 tarihli elyazmalarından 12 şiirini kitabında yatınlar; bakınız sayfa 205. Şah İsmail bütün şiirlerinde Hatayi mahlasını kullanmıştır.

[6] Safevi yolağını anlatan Buyrukta, “Oğlan ikrarı alma”, “Kız ikrarı alma” ayrı bölümler halinde yazılmıştır yani böyle bir vardır. Fuat Bozkurt’un yayınladığı BUYRUK adlı kitabın 97 ile 100 inci sayfalarına bakınız.

[7] Alevi Cemlerine bu adda verilir.

[8] Cem evi Cemin yapıldığı mekânın genel adıdır. Meydan Cem evi içinde Dede, 12 hizmet sahipleri ile cemdeki hizmetleri, muhabbeti yürüten insanların oluşturduğu cem evi içindeki özel alana ise meydan denir.

[9] Şah İsmail’in önderliğinde kurulan Safevi Devletine kendileri “Kızılbaş devleti, Kızılbaş ülkesi, Kızılbaş ordusu, Kızılbaş padişahı” diyorlardı. Prof. Dr. Faruk Sümer, “Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü”, adlı kitabının önsözünde değindi bu konuyu kitabının 150. Sayfasında İskender Beğ-i Türkmen’in “Târih-i âlem ara-yi Abbasi” adlı eserine dayandırarak şöyle açıklıyor: “… Kızılbaş sözünü onlar övünerek taşıyorlardı. Bu deyim yalnız devletin askeri bakımdan dayandığı Türk unsurunu ifade etmiyor (Tavaif-i Kızılbaş, Pâdişâh-ı Kızılbaş, Ümerâ-yı Kızılbaş, Leşker-i Kızılbaş, Sipah-i Kızılbaş, Gaziyan-i Kızılbaş) onun kurduğu yaşattığı devlete ‘Devlet-i Kızılbaş’ ve hakim olduğu yere de ‘Ülke-i Kızılbaş’deniyordu.” F. Sümer’in “Türk unsuru” sözünü siz Türkmen olarak anlayın. O zamanlar Türkmenler tabiri, Avşarlar, Yörükler vb bir Oğuz boyundan bir gurubu ifade ediyordu, tarihi olarak o zamanlar Türk sözcüğü de Sünni Osmanlı devletinin taraftarlarını ifade ediyordu. A. Kazvini’nin “Sefavi Tarihi’nin” bir notunda “Devrif (1965) Orhan’dan gelen Türk kelimesini devlete bağlı olan halk ve izleyen olarak tanımlar.” deniyor.

[10] İsmail Onarlı, Şah İsmail Biyografi” İstanbul 2000, sayfa 19-24

[11] Hatayi sözcüğü ile ilgili Ferit Develioğlu’nun Lügatinde şunlar yazıyor: (A.İ yani Arapça isim): 1. Hatay kumaşı. 2. g.s. süslemede (teyzip) açılmış lotüsü andıran bir çiçek motifi, 3. tezipte, merkezini hatayi denilen çiçek motifi işgal etmek üzere birbirine geçmiş sipiral dallardaki çiçek motiflerinden teşekkül eden süsleme tarzı. 4. güzel sanatlarda kullanılan ve Çin'de pirinçten yapılan bir kağıt cinsi. Hatayi: Hataya ait, Hatay ile ilgili. A. Celâlettin Ulusoy’da “Yedi Ulu’lar” adlı kitabında Hatayi sözcüğünün anlamı olarak sözlükteki bu anlamları vererek şöyle der: “Çiçek, çiçekle yapılan süsleme, Hint kumaşı anlamına gelen Hatayî mahlası konusunda çeşitli düşünceler ve söylentiler ileri sürülmüştür” der. Bakınız A. Celattin Ulusoy “Yedi Ulu’lar” sayfa, 31

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

EN SON EKLENEN HABERLER

Mankıraglı Sürmeli Karayel ve Golanlı Fadime Aktaş Vefat Etmişlerdir

05.03.2015

Mankıraglı Sürmeli Karayel ve Golanlı Fadime Aktaş Vefat Etmişlerdir Mankıraglı Sürmeli Karayel Vefat Etmiştir Mankranglı olup, Akkilise Köyü’nde ikamet eden Ağa Karayel’in eşi Sürmeli vefat ettiği facebook üzerinden paylaşı
Esra Çiftçi - Dêrsim’in acil eylem planına ihtiyacı var

05.03.2015

Dêrsim Soykırımı’nın üzerinden neredeyse 80 yıl geçti, ancak büyük kırım Dêrsim açısından bitmiş değil. Dil ve kimlik üzerinden kültürel asimilasyon devam ediyor. Dêrsim’in acil eylem planına ihtiyacı var Esra Çiftçi
Dêrsim’in acil eylem planına ihtiyacı var

05.03.2015

Dêrsim Soykırımı’nın üzerinden neredeyse 80 yıl geçti, ancak büyük kırım Dêrsim açısından bitmiş değil. Dil ve kimlik üzerinden kültürel asimilasyon devam ediyor. Dêrsim’in acil eylem planına ihtiyacı var Esra Çiftçi
Ercan Kanar - BHH havanda su dövmeye son vermelidir

05.03.2015

Birleşik Haziran Hareketi havanda su dövmeye son vermelidir. Özellikle de ÖDP Ercan Kanar  Yazık. Çok yazık. Birleşik Haziran Hareketinin açıklaması içeriğinin tersine AKP’ye hizmet eden bir açıklama. Gezi ruhuna ters düşen
A. Hicri İzgören - İnce Memed yetim kaldı

05.03.2015

İnce Memed yetim kaldı A. Hicri İZGÖREN Öyle ustalar vardır ki halkın bağrından doğar, bütün bir ömrünü  ve sanatını yine onlara adar. Bu sayede  halkın gönlünde yer ederler. İşte edebiyatımızın ulu çınarı Yaş
Celal Başlangıç - KABA propagandada TAŞ kafa dönemi!

05.03.2015

KABA propagandada TAŞ kafa dönemi! Celal Başlangıç Havuzda su balesi yapanların "Diliniz KABA, vicdanınız TAŞ' figürü, Nazi Goebbels'in 'Çamur at izi kalır' teorisini bile yeni bir aşamaya vardırdı; 'Çamurda bile iz bırak!' İkti
Demirtaş'ın yabancı dil hakimiyeti ve HDP'nin hamlesi

05.03.2015

Eminim İmralı’da Demirtaş-Öcalan görüşmesinin tutanaklarına vakıf olan devletliler, daha önce hiç duymadıkları övgü sözlerini orada duymuştur Demirtaş'ın yabancı dil hakimiyeti ve HDP'nin hamlesi Ezgi Başaran Türkiye Cumhur
İnternet beynimizi nasıl etkiliyor?

05.03.2015

Modern dünyanın yaşamımıza soktuğu yeni kaygılar var. Artık sadece ruh sağlığımızı ya da kilomuzu düşünmek yetmiyor, beyin sağlığımızı da düşünmek gerekiyor. En azından gazete başlıkları böyle diyor. Mesajlaşma beynimi
Haluk Gerger - AKP’nin Lebensraum İhtiyacı Ve Kürdistan

05.03.2015

Eski Türkiye’nin Sol’u, Komintern’le birlikte, Kürtlere el vermedi, aksine onları gericilikle suçlayarak yalnız bıraktı. Şimdi de durum çok farklı değil. Yeni Kürtler de, aynen eski Kürtler gibi, yine yalnızlar. AKP’NİN LEBENS
Ne yasal düzenlemeler ne de kesilen cezalar madenci ölümlerini durdurabiliyor

05.03.2015

Ne yasal düzenlemeler ne de kesilen cezalar madenci ölümlerini durdurabiliyor 263 madencinin iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiği Kozlu katliamının yıldönümünde, 301 madencinin yaşamını sonlandıran Soma katliamına ilişkin iddian
Demir Bilgin - Ahir Zaman Halifesi: Receb Tayyib Abdulmecid!

05.03.2015

1985'lerde ”12 Eylül 1980 faşizmi çözülüyor” dedik, ”çözülen faşizmin” yerini, ”islami faşizmi” aldı. Ahir Zaman Halifesi: Receb Tayyib Abdulmecid! Demir Bilgin demir.bilgin@yahoo.dk Halifelik mi, islamdan, Arap topraklar
Zülküf Azew - Modus Vivendi... Riskler Ve Olanaklar

05.03.2015

Modus Vivendi... Riskler Ve Olanaklar Zülküf Azew Uluslararası hukukta anlaşmazlık içindeki iki entitenin anlaşmazlığın çözümünü erteleyerek geçici bir anlaşmaya varmaları durumuna Modus Vivendi deniyor.TC ile PKK arasında süreg
Ali İhsan Aksamaz - CHP’nin Günah Galerisi

05.03.2015

Aslında CHP, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlanmasıyla, 1945’de bitti. Ancak sunî teneffüslerle bugüne kadar yaşatılmaya çalışıldı. CHP’nin Günah Galerisi Ali İhsan Aksamaz Bir önceki makalemde, CHP ve “Altı Ok” üzerind
8 Mart’ta da “Yasta değil, isyandayız”

05.03.2015

8 Mart’ta da “Yasta değil, isyandayız” Sibel Özbudun Değerli Dost(lar), Hypatia’lı, Kazvinli Kürret-ül Ayn’lı, Olympe de Gouges’lu, Louise Michel’li, Alexandra Kollontai’lı, Clara Zetkin’li, Rosa Luxemburg’lu, Emma G
Gezi Parkı Şehit Ailelerinin Onurlu Davranışını Selamlıyoruz

05.03.2015

Gezi Parkı direnişinde yaşamını yitirenlerin aileleri için, düzenlenen dayanışma programına, şehit aileleri katılmayacaklarını açıkladılar. Viyana İslam Alevi İnanç Toplumu ve İnnsbruck İslam Alevi İnanç Toplumu tarafından,
Kuzey Kürdistan'da Kapitalizmin Gelişmesi

05.03.2015

KUZEY KÜRDİSTAN'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ Önsöz'den: Bu çalışmada; geçen yüzyılın üçüncü çeyreğinden bu yanaki gelişmelere ağırlık verdik. Bunun nedeni daha önceki dönemlerin Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi çalış
İŞSİZLİĞİN TARİHİ

05.03.2015

İŞSİZLİĞİN TARİHİ “Kapitalizmin Gelişme Yolu Sefaletin Yoludur ...” (Stalin) Önsöz'den: İster toplumsal, isterse de ekonomik açıdan olsun kapitalist sistem bir çelişkiler abidesidir. Kendi iç çelişkilerinden arınmış bir k
Süleyman Şahin (Ari Mazın) - Koç katımı (Beran Berdan)

04.03.2015

Köylüler koçu koyunlara katmaya beraber götürürler. Günü ve saati belirlerler. Çeşitli kömmeler, yemekler meyveler yani her çeşit yiyecekleri beraberlerinde götürürler. Koç katımı (Beran Berdan) Süleyman Şahin (Ari Mazın) Ko
Koç katımı (Beran Berdan)

04.03.2015

Köylüler koçu koyunlara katmaya beraber götürürler. Günü ve saati belirlerler. Çeşitli kömmeler, yemekler meyveler yani her çeşit yiyecekleri beraberlerinde götürürler. Koç katımı (Beran Berdan) Süleyman Şahin (Ari Mazın) Ko
Cevizlidere Altın Madeni, Dersim'in Ölüm Fermanı Demektir

04.03.2015

Dersim coğrafyasına yönelik yağma ve talan politikası hız kesmeden devam ediyor. Şöyle bir hatırlayalım… Uzun zamandan beridir Ovacık Cevizlidere bölgesinde altın çıkarmak için çaba harcayan Tunçpınar adlı madencilik şirket
Dersimli Kadınlar ‘hükümet adım atsın’ sloganlarıyla alandayız…

04.03.2015

Dersimli kadınlar bu yıl ki 8 Mart’ın başta hasta ve kadın tutsaklar olmak üzere zindanların Dersimli kadınlar bu yıl ki 8 Mart’ın başta hasta ve kadın tutsaklar olmak üzere zindanların boşaltılacağı bir yıl olma temennisinde
Dersim Otogar dükkânları ihaleye çıkıyor

04.03.2015

Dersim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki (Otogar) dükkânlar  ihale çıkıyor. Mülkiyeti belediyeye ait ilimiz Ali Baba Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 205 ada 11 parselde bulunan
Dersim'de, Özgecan Aslan Anısına Kütüphane

04.03.2015

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan anısına Dersim'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde kütüphane oluşturdu. Akpazar Ortaokulu'nda bir sınıfı kütüphane haline
Yaşar Kemal ölmez ki !!!

04.03.2015

Yaşar Kemal ölmez ki !!! Dr.İsmet Turanlı Bazı insanlar vardır ki hiç ölmezler. Çünkü insanların kalbinde, düşüncesinde varlıklarını sürdüren eserlerinden esinlenmeler kalmıştır. Bir Beethovenin eserleri bir çok müzük seve
Aşk olsun İnce Memed!

04.03.2015

Aşk olsun İnce Memed! Kemal Bülbül Sadık Yare kavuşan kaçıncı doğa ve toprak aşığısın İnce Memed? Böyle mi yaşanır bir ömür? Destan mısın? Mestan mısın? Uğurlar Olsun canların cananı!  Sen de gittin!... Erenler, Ga
ÇOK TEHLİKELİYİM AMAN DİKKAT

04.03.2015

ÇOK TEHLİKELİYİM AMAN DİKKAT Hüseyin Habip Taşkın Birey olarak, toplumda insanca yaşamanın koşullarını oluşturması için düşünmesi, yorum yapması gerekir diye düşünüyorum. Bizim toplumda toplumsal çıkarlar geri plana itil
Ahmet Kahraman - Yaşar Kemal de gitti; ‘insanın piçine kaldık...’

04.03.2015

Luva aşiretinden mürşidim, pirim, Mirim Yaşar Kemal’i yazacaktım. Onu andıkça ağlamaktan yazamadım. Ta 1982 yılında, röportajların o efsanevi ismiyle yaptığım röportajı nakledebilirdim. Yaşar Kemal de gitti; ‘insanın piçine
Yalçın Yusufoğlu - Genel sözlerle mutabakat

04.03.2015

AKP Öcalan’ı resmi (açık) muhatap kabul etmesinin, Kandil’deki PKK yönetiminin de devrede olmasının AKP’ye oy kaybettirmediğini 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ve C. Başkanlığı oylamasında görmüştür. Genel sözlerle mutabakat
Demir Küçükaydın - Haziran Hareketi Mahcup Etmedi

04.03.2015

Yapmanız gereken Haziran Hareketi’ni bu tavrından dolayı eleştirip, onu tavrını değiştirmeye çağırmak ve değiştirmediği takdirde onu protesto ederek, tavrını mahkûm ederek ayrılmak olmalıdır. Haziran Hareketi Mahcup Etmedi 26
Demir Küçükaydın - Haziran Hareketi Mahcup Etmedi

04.03.2015

Yapmanız gereken Haziran Hareketi’ni bu tavrından dolayı eleştirip, onu tavrını değiştirmeye çağırmak ve değiştirmediği takdirde onu protesto ederek, tavrını mahkûm ederek ayrılmak olmalıdır. Haziran Hareketi Mahcup Etmedi 26
Sait Çetinoğlu - Direniş bir yaşam biçimi ve bir zorunluluktur!

04.03.2015

Dün Ortadoğu ve İslam Dünyasında Katliam Geleneği yazısında Ninova için söylediklerimiz, bugün Khabur'da etnik temizliğe uğrayan Asuri- Süryaniler için de geçerliğini korumaktadır. Direniş bir yaşam biçimi ve bir zorunluluktur!
Eski AKP Milletvekili Süleyman Sarıbaş hk. bilgi

04.03.2015

Eski AKP Milletvekili Süleyman Sarıbaş hk. bilgi Gazetelerde "milletin bilmemnesine koymak" konusunda dava açıp tazminat alan eski AKP milletvekili Süleyman Sarıbaş, Ekim 2004'te bana şunu TBMM kürsüsünden söyleyen şahıstır, bilgi ol
BM Ve Dünya Kadın Örgütlerini Göreve Çağiriyoruz!

04.03.2015

BM Kadın Örgütünü Ve Dünya Kadın Örgütlerini Göreve Çağiriyoruz! Sevgili dostlar XHABUR'da kaçırılan Süryani kadınları ve Süryani Soykırımı ile Türkçe- İngilizce iki dilli ilgili bir imza kampanyası başlattım... Sizden
Dersim’in ilk kadın aday adayı HDP’den çıktı

03.03.2015

Avukat Fatma Kalsen, HDP Dersim Milletvekilliği aday adaylık başvurusunu yaptı. Dersim’de ilk kadın aday adaylık başvurusunu gerçekleştiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim milletvekili aday adayı Avukat Fatma Kalsen, kadınlar
Dersim'de Rojava ile dayanışma sürüyor

03.03.2015

Dersim Belediyesi öncülüğünde kurulan Dayanışma Bürosunda Rojava, Şengal ve Kobanê halkı ile ilgili dayanışma faaliyetleri sürüyor. Dersim Belediyesi öncülüğünde kurulan Dayanışma Bürosunda Rojava, Şengal ve Kobanê halkı il
Dersim, rakibini farklı yendi

03.03.2015

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Dersimspor Şehit Kamil Belediyespor’u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Dersim şehir stadında oynanan karşılaşmayı Serkan Dağ, Tuncay Erdoğan ve Ahmet Ulu hakem üçlü
“SİLAH BIRAKMA DEĞİL, SİLAHLI MÜCADELEYİ SONLANDIRMA”

03.03.2015

“SİLAH BIRAKMA DEĞİL, SİLAHLI MÜCADELEYİ SONLANDIRMA” Ali ŞEN Devletin yetkili kişileri, bir kısım medya ve bazı kişiler “PKK silah bırakıyor” diyorlar. Oysa PKK “silah bırakıyoruz” demiyor. “Silahlı mücadeleyi sonla
İnsancı Anadolu ozanı

03.03.2015

İnsancı Anadolu ozanı TURAN ESER “-insanlık öldü mü? dedim-yok, dedi, ölmedi, ölmedi ama bir yerlerde sıkıştı kaldı herhalde-nerede kaldı acaba?”Yaşar Kemal “Dünya denilen bin bir çiçekli bahçe”yi beyaz at üzerinde te
Bu kez Süryani / Asuriler soykırım tehditi altında

03.03.2015

Bu saldırıları bekleyen Asuri/Süryani toplumu   da uzun zamandır kendi öz savunma güçlerini oluşturma ve güçlendirme çabası   içindeydi. Bu kez Süryani / Asuriler soykırım tehditi altında Ragıp ZARAKOLU Mahşe
Bu kez Süryani / Asuriler soykırım tehditi altında

03.03.2015

Bu saldırıları bekleyen Asuri/Süryani toplumu   da uzun zamandır kendi öz savunma güçlerini oluşturma ve güçlendirme çabası   içindeydi. Bu kez Süryani / Asuriler soykırım tehditi altında Ragıp ZARAKOLU Mahşe
Hüsniye KARAKOYUN - Ayıbınız Batsın…

03.03.2015

bize ayıplı sunduğunuz bunca şeyin arasında şimdi herkes kendisine bakmadan ötekini kınarken, mutsuzluk dizboyu oldu görmez misiniz? İşte bu nedenle ayıbınız batsın. Ayıbınız Batsın… Hüsniye KARAKOYUN Karın hayatımızı tes
Mainz’da Xızır Cemi yapıldı

03.03.2015

Mainz’da Xızır Cemi yapıldı Almanya’nın Mainz kentinde Pazarcık Kültür Merkezi tarafından   gerçekleştirilen Xızır Cemi’ne yaklaşık 400 kişi katıldı. Eleganz Salonu’nda   yapılan Xızır Cemi’nin zakirl
RIZA BOZKURT’U KAYBETTİK

03.03.2015

’Söz Uçar Yazı Kalır’’ Rıza amca, 24 Şubat 2015’te Hakka kavuştu. Onun mücadelesi anılarda kaldı. Saygıyla anılarının önünde eğiliyorum. RIZA BOZKURT’U KAYBETTİK Şairimizin dediği gibi, "Rüzgâr kanatlı atlılar gi
RIZA BOZKURT’U KAYBETTİK

03.03.2015

’Söz Uçar Yazı Kalır’’ Rıza amca, 24 Şubat 2015’te Hakka kavuştu. Onun mücadelesi anılarda kaldı. Saygıyla anılarının önünde eğiliyorum. RIZA BOZKURT’U KAYBETTİK Şairimizin dediği gibi, "Rüzgâr kanatlı atlılar gi
Çıplak Ayaklı Çoban Çocuk Mahmut Alınak

03.03.2015

Mahmut Alınak; ‘’ Cefada önce biz, sefada önce halk felsefesini esas almalıydık. Oysa bu felsefe, cefada önce halk, sefada önce biz şeklinde tersine işliyor. Böyle bir işleyiş bana göre değildi, acı çekiyordum, elveda demek zorund
Yazarımız M. Serhat Polatsoy HDP Urfa Milletvekili Aday Adayı

03.03.2015

Sitemiz Yazarlarından Mehmet Serhat Polatsoy HDP Urfa Milletvekili Aday Adayı oldu. Kendisini kutlar, başarılar dileriz. (Gomanweb) Mehmet Polatsoy Kimdir? 15.06.1980 tarihinde Urfa / Suruç ilçesi Şeryani (Şewra) köyü nüfusuna kayıtlı
Diyanet’in Umresine Katılma! Siyonistlere para kazandırma!

03.03.2015

Diyanet’in Umresine Katılma!Siyonistlere para kazandırma! Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce Mekke ve Medine ile sınırlı olan Umre turuna bu yıl itibarıyla Kudüs’ü de eklemiş bulunuyor. Dini kaynaklarda Kâbe’nin Hac mevsimi
Dersim TSO Başkanı: Hükümet 10 madde için hızla adım atmalı

02.03.2015

Dersim TSO Başkanı Cengiz, hükümetin 'İç Güvenlik Paketi'ni yeniden ele almasını ve HDP ile yapılan toplantıda açıklanan 10 maddeye ilişkin adım atmasını istedi. Dersim TSO Başkanı Cengiz, hükümetin 'İç Güvenlik Paketi'ni yen
Dersim Kadın Platformu, kadın tutsaklara kart yolladı

02.03.2015

Dersimli kadınlar kadın tutsaklara 8 Mart vesilesiyle kart yolladı. İHD Dersim Şubesi Eş Başkanı Av. Bilgin, hasta tutsak Nuray Atmaca'nın acilen tedavi edilmesini istedi. Dersimli kadınlar kadın tutsaklara 8 Mart vesilesiyle kart yollad
Akpazar'daki TOKİ Konutlarının fiyatlarında İndirim Yapıldı

02.03.2015

TOKİ ile Akpazar Belde Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen 2. Etap TOKİ Projesi kapsamındaki 100 konutun sahiplerini belirlemek için düzenlenen kurada, fiyatlar yüksek bulunduğu için vatandaşlar kuraya katılmamıştı. Bunun üzeri
Dersim'de gözaltı ve tutuklamalara karşı yürüyüş

02.03.2015

DBP Gençlik Meclisi Dersim'de siyasi soykırım operasyonlarını protesto etti. Eylemde gençliğe mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı. DBP Gençlik Meclisi Dersim'de siyasi soykırım operasyonlarını protesto etti. Eylemde gençliğe m
Gençlik çalıştayı ön toplantısı Dersim’de yapıldı

02.03.2015

DTK ve HDK Gençlik Meclisleri çağrısı üzerine Amed’de düzenlenen 1. Ortadoğu Gençlik Konferansı’nın ön çalışması Dersim’de yapıldı. Toplantı ardından sonuç bildirgesi açıklandı. HDP, HDK, DTK, DBP, ESP, EMEP, Partizan,
Yaşar Kemal İçin-“Van Muhaciri” “Mühtedi”nin Oğlu “Kemal Sadık”

02.03.2015

Yaşar Kemal İçin-“Van Muhaciri” “Mühtedi”nin Oğlu “Kemal Sadık” “Rus’u biraz kazıyınca altından bir Tatar çıkar” diye diye bir söz varmış Rusya’da. Türk’ü de biraz kazıyınca altından bir Rum, Ermeni, Süryani
Ahmet Altan - Yaşar Kemal gitti, Dicle Nehri durdu

02.03.2015

Yaşar Kemal gitti, Dicle Nehri durdu Ahmet Altan Bazı insanlar vardır, onlar Marmara Denizi, Kız Kulesi, Ağrı Dağı, Dicle Nehri gibi hep orada, doğanın sonsuzluğunun bir parçası olarak duracak sanırsınız… Onlar akıp giden, sürek
Gerger: Eski Türkiye, bir daha dirilmeyecek tarzda çöktü

02.03.2015

Geçtiğimiz hafta sonu Almanya’nın Alt-Oberhausen ve Münster kentlerindeki Alevi dernekleri tarafından Ortadoğu ve Türkiye’deki gelişmeler, seçim süreci ve Alevilerin durumu tartışıldı. Geçtiğimiz hafta sonu Almanya’nın Alt-Obe
“3 Mart Dünya Seks İşçiliği Günü” için sorgulamalar

02.03.2015

“Etik – ahlak”; tartışmaya ve geliştirilmeye açık bir kavramdır. Bu konu “ezberle” ve “sloganla” açımlanamaz, yorumlanamaz. “3 Mart Dünya Seks İşçiliği Günü” için sorgulamalar Adil Okay SEKS İŞÇİLİĞİ Mİ SE
Adil Okay - “3 Mart Dünya Seks İşçiliği Günü” için sorgulamalar

02.03.2015

“Etik – ahlak”; tartışmaya ve geliştirilmeye açık bir kavramdır. Bu konu “ezberle” ve “sloganla” açımlanamaz, yorumlanamaz. “3 Mart Dünya Seks İşçiliği Günü” için sorgulamalar Adil Okay SEKS İŞÇİLİĞİ Mİ SE
Prof. Dr. İbrahim Ortaş - Yaşar Kemal’in Vefatı Üzerine

02.03.2015

“Kitaplarımı Okuyanlar İnsan Öldürmesin, İnsan İnsanı Sömürmesin” Önerisinde Bulunan Yaşar Kemal’in Vefatı Üzerine Prof. Dr. İbrahim Ortaş Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr İnsanlığın Nobellini Alan Yaşar Kemal
İrfan Sarı - Ağlamalarım var

02.03.2015

Ağlamalarım var İrfan Sarı Dünya boşaldı sanki haber ajanslarına Yaşar Kemal öldü diye düşünce. Bazı ölümlerin arkasından baka kalırsınız, içinizde bir “gitme” sesi duruyorken öylece. Gökyüzünün kanatları duruyor ve
Nihat Ekinci - HDP Kongresi Ve Ortak Vatan

02.03.2015

HDP Kongresi Ve Ortak Vatan Nihat Ekinci Pazar günü kapalı spor salonunda yapılan Halkların Demokrasi Partisi 1. Olağan Kongresi birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir kongre oldu. Yeni parti, yeni bir anlayış ve yeni bir yönetim