BU HABERİ PAYLAŞINIZ

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Kategori: Fikret Yaşar
Yayınlanma: 21 Kasım 2012

Dünyada Türk Algısı

 

Fikret Yaşar

 

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum.

 

Meclis Kürsüsünde konuşan MHP’li milletvekili Yusuf Halacoğlu, açlık grevleri ve egemen Kürt siyasetini eleştirirken Kurdleri ve Kurdçeyi aşağılayıcı bir dil kullanarak demokrasi havarilerine (!) ders verdi!

 

yusuf-halacolu-krt-e-hakaret

 

Kendilerini Kurdçe ifade edemeyen Kurdlerin geçmişte Kurdçe yerine Farsçayı kullanarak “Mem û Zin” ve “Şerefname”yi yazdıklarını, bundan başka da yazılı eserlerinin olmadığını, dolayısıyla olmayan bir ana dil ile  savunma ve eğitim hakkı talebinin anlamsız olduğunu hakaretamiz MHP ağzıyla anlattı.

Bu tür adamları muhatap almamak gerekir deriz ya - çoğu zaman -, aslında yanlış yapıyoruz. Çünkü bu tür aktörler psikolojik savaşın özel tim-kontralarıdır. Bunları karşılıksız bırakmamak gerek. Zira, TC’nin ırkçı eğitim sürecinde mutasyona tabi tutulan Kurd gençleri bozkurt ulumalar karşısında hiçlik psikozuna kapılarak devşirme kişiliğe özenebilir.

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum.

“En iyi savunma karşı saldırıdır” sözü, boşuna söylenmemiştir!

Orta Asya’da talancılık ile geçinen ve bozkurt soyundan olduklarını ileri süren Turancılar, Büyük Çin Duvarı yapıldıktan sonra batıdaki zengin topraklara yöneldiler.

Medeniyet düşmanı bozkurtlar, girdikleri topraklara yıkım ve acılara sebep oldular, bu yüzden de  İslam ve Hıristiyan alemi tarafından insanlık tarihine felaketin mimarları olarak kaydedildiler.

İslam alimlerinden Selman Zebilli, İmam Hazini, İ.Danişmendi, Buhari, Taberi, El Bağdadi, Beyzavi, Makdisi, Nesevi, Nüveyri, İbnül Esir ve diğer tüm Arap uleması, Ye’cüc ve Me’cüc’ün aslında Türkler olduğu ve hem Araplara, hem de insanlığa felaket getirdiğini savunmuşlardır.

Gerek Ahdi Atik, gerek Ahdi Cedid ve gerekse Kuran tefsirlerini yorumlayan İslami eserlerde ye’cüc ve me’cüc’ün Orta Asya’dan gelen kavimler olduğu yönünde ısrarcı bir görüş vardır.

Kur’an Enbiya 96: “Yecüc-Mecüc’ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden akarlar”. ( Ergenekon Destanı’nda bahsettikleri demir duvar olmalı)

Ulemalardan bazılarının görüşleri şöyledir:

Selman Zebili’ye göre “yecüc-mecüc” adıyla anılan halk Türk ve Moğollardır.

Yakubi’ye göre de Türkler ilk defa M.Ö. 510’da Batı Hunlar ve 12. yüzyılda da Selçuklular döneminde batıya yayılmışlardır.

İmam Hazini:  Muhammed İbni Abbas’a dayanarak “YECÜC-MECÜC” denen halkın “Türkler” olduğunu şu kısayla anlatmıştır. “Bir gün Hz.Âdem’in ergenliği azmış ve döl suyu toprağa karışmıştı. Tanrı Yecüc’ü o sudan yarattı. Bu nedenle onlar bizimle ana yönünden değil, baba yönünden birleşirler, bu yüzden de  insanlık için en büyük yıkım kaynağıdırlar” der.

Ebül Hüreyye, Peygamber'e atfedilen “Türk'ü öldürünüz”  sözünün yanı sıra şunları da söylemektedir. “Etrak-i bi idrak. Türk’ün kanı helaldir. Türkü öldür baban olsa bile. Onlar i. soyundandır, zulüm edecek ve cami sütunlarına atlarını bağlayacaklardır. Müslümanlar, Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır”. Kendilerini "Müslüman" sayan "Türkler"i Hz. Muhammed  "Müslüman" saymak şöyle dursun; "düşman ve akılsız " diye ilan etmiştir.

Buhari (e's-Sahih, Kitabu'l-Cihad/96)  "Türklere karşı kı'tal, kesinlikle olacak."

El Bağdadi: Ye’cüc ve Me’cüc’ün Türkleri tanımladığını belirterek, yecüc sözcüğünün aslı ateşin şeraresi ve ışığı anlamına gelen Ecic ünnar maddesindendir, onların bu adla çağrılmalarının nedeni ise "kesret ve şiddetleri itibariyle Ecic’e benzetilmelerindendir.

Ahmedi, “İskendername” adlı eserinde Türk’ü, her şeyi yakıp yıkan yaratık olarak tanımlanmıştır.

İbni Haldun, “Mukaddime” adlı eserinde Türklerin savaşçılıklarını övdükten sonra, hırsız,  talancı, kaba ve haşin ruhlu, ayağını bastığı her yeri harabeye çeviren, kanun ve hukuk duygusundan yoksun varlıklar diye tanımlar.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divanı Hümayun Katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi,  Kanuni’ye şu satırları yazar:

“Padişahım, kâinatın yaratılışından bu yana,
Dünya hep Türklüğün kötülüklerinden bahis eder,
Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiş midir?“

Bedi-i Zaman Saidi Kurdi, Turk milliyetçiliğini, Ye’cüc ve Me’cüc ile ilişkilendirerek: “Ye’cüc ve Me’cüc ehli garet ve fesad ve ehli xedaret ve medniyete ecel-i kaza hükmünde iki taife-i mahlûkattır. O vahşilerden Hun kabilesi Avrupa’yı hercü merc ettiği gibi, Moğol taifesi de Asya’yı zır u zeber eylemiştir. Kezalik Ye’cüc ve Me’cüc’ün ihtilalleri, nevi beşerin ihtiyarlığından gelme beşeri bir ateşli hastalık ve sıtma hükmündedir” der.

Cemal Abdulnasır; Çocukluk yıllarımda havada ne zaman uçak görsem mırıldandığım: "Ey büyük Allahım, İngiliz'i yok et" bedduasını istemez ve eleştirirdim. Zamanla öğrendim ki dedelerim bu bedduayı Türklere karşı edermiş.

Araplar Türklerle ilgili olumsuz düşüncelerinden dolayı, BM de Türkiye'nin Kıbrıs'ı terk etme oylamasında da çekimser kalarak Türkiye aleyhine karar çıkmasına neden oldular.

Mısır Başkanı Enver Sedat, Kıbrıs'a dönen Makarios’a kardeşlik telgrafı çekmiştir.

Yaser Arafat, Kıbrıs Rumlarına "Biz sizleri kardeş mücadeleciler sayıyor, sizin zaferiniz bizim de zaferimiz olacaktır, çünkü düşmanımız aynıdır" demiştir.

Bizanslılar da batıya göç ederken önlerine çıkan medeniyetleri yerle bir eden Türkler hakkında şöyle yazmışlar: "Kadına, yaşlıya, çocuğa ve hastalara bile saygısız vahşi bir kavim”.

Piskopos Efrahim, Batı Hunları için: “Bunlar Ye'cüc ve Me'cüc’ün süvarileridir” der.

Süryani rahip Yakubi,  “Vakayiname” adlı kitabında Ye'cüc-Me'cüc hakkında ayrıntılarıyla anlatır ve şöyle der: “Turkaye milleti  ‘Agug-Magug’dan gelir”.

Protestan mezhebinin kurucusu Martin Luther; 1770’te Çariçe II. Katerina'ya yazdığı mektupta şöyle der: ” …Türkleri ve dillerini Avrupa'dan silmek gerekir. Hümanizma ilkem olmasaydı, Türklerin kökünün kazındığını görmek isterdim, ya da öylesine uzaklara sürülmeliler ki bir daha gelmesinler. Devamında, Dünyada iki tehlike vardır, biri VEBA, diğeri de Türklerdir”.  “Tanrım, bizi şehvetten, şeytandan ve Türkler’den koru!” diye de dua etmiştir.

Bertrand Rusel, ”Bilim ve Din” adlı kitabında, kuyruklu yıldızlarla Türkleri eş anlamda değerlendiriyor, çünkü orta çağda kuyruklu yıldızlar uğursuzluk ve felaket habercisiydi.

Papa Calixtus, İstanbul’un Türkler tarafından alınmasını kuyruklu yıldızın görünmesine bağlayarak, kuyruklu yıldızla gelmesi mukadder uğursuzlukların Hıristiyanların üzerinden alınıp, Türklerin üstüne salınması için: “Ulu tanrım, bizi Türklerden ve kuyruklu yıldızlardan koru!” diye dua edilmesini istemişti!

Prof Yalçın Küçük bile, “Türkler dünya medeniyetine hiçbir katkı sunmadılar” diyebilmiştir.

İnternet'ten araştırıldığı zaman yukarıdaki olumsuz Türk algısının hala canlı olduğu, TC’nin bu algıyı değiştirmek için yerli yabancı derin-sivil kuruluşlarla bu algıyı değiştirmeye çaba sarf ettiği görülür. Ama girişimler beyhudedir, çünkü hala orta çağ zihniyetiyle insanların beyinlerine ve değerlerine kelepçe takmaya çalışan Turancı zihniyet, Neo-Osmanlı politikalarıyla soykırımları hatırlatacak tarzda politikalar yürüterek bu algıyı canlı tutmaktadır.
Dünya değişti, ama Türk egosu değişime direnmektedir.

Değişmeyen ırkçı ego kendini nasıl görüyorsa başkalarını da öyle bilir.

Yusuf  Halaçoğlu da aynaya bakıp kendini görünce karşısına çıkan ucubeyi Kürt sanıyor!

 

Fikret Yaşar
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

KAYNAK: http://eu.kurdistan-post.eu/manset/7656-trk-algs-fikret-yaar.html

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

EN SON EKLENEN HABERLER

Sitemiz Yazarı Sırrı Öztürk’ü Kaybettik

27.01.2015

Sitemiz Yazarı ve Türkiye Sosyalist Hareketi Emektarı Sırrı Öztürk’ü Kaybettik Sorun Yayınları Kolektifi Basın Açıklaması Türkiye sosyalist hareketinin emektar mücadele adamlarından Sırrı Öztürk’ü kaybettik. 1932 Erzurum
Dersim'de seçimi alacağımıza dair inancımız tam

27.01.2015

HDP' den seçime dair iddialı açıklama HDP İl Başkanlığı, parti binasında basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda, ülke gündeminin yanı sıra seçimlere yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu. Halkların
Yüreğimizde, Aklımızda Taşıyoruz Sizleri…

27.01.2015

YÜREĞİMİZDE, AKLIMIZDA TAŞIYORUZ SİZLERİ…[1] SİBEL ÖZBUDUN “Burjuvazi, Kavgaya davet etti bizi Davetleri kabulümüzdür! Biz nasıl bilirsek hep bir ağızdan gülmesini, Biliriz öylece yaşamasını ölmesini Hepimiz - Birimiz
Volokolamsk Şosesi’nin Kürtçesi: Kobanê

27.01.2015

VOLOKOLAMSK ŞOSESİ’NİN KÜRTÇESİ: KOBANÊ[1] TEMEL DEMİRER “biz kırıldık daha da kırılırız kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.”[2] Kobanê neresi? Buraya, Kocaeli’ne çok mu uzakta? Hayır, kesinlikle değil… “Niha
Dünyanın yakınından dev göktaşı geçecek

27.01.2015

Yaklaşık yarım kilometre çapındaki bir göktaşı, bugün Türkiye saatiyle 18.19'da dünyanın 1 milyon 250 bin kilometre yakınından geçecek. Gökbilimciler, bu mesafe ayın dünyadan uzaklığının yaklaşık üç katı olmasına karşın
Ahmet Kahraman - Katillerin Diyarbakır Şenliği

27.01.2015

İslami terörün alevlendiği diyarlarda, ortalığa salınan kalpazanlar, hırsızlar, katiller, soyguncu ve tecavüzcüler, dinin dibacesi, özü, felsefesinden sadır sloganlar kullanılıyordu, cahil kitlelerin cezbi için... Katillerin Diyarba
Murat Aksoy - HDP: Her durumda kazançlı gözüküyor

27.01.2015

HDP: Her durumda kazançlı gözüküyor Murat Aksoy 2015 seçimleri yaklaşırken kamuoyuna yansıyan bazı anket sonuçları ve AKP’ye yakın çevrelerden aldığımız bilgiler partinin düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Yüce Divan oy
Taner Timur - AKP, Siyasal İslam ve Tarih Anlayışı

27.01.2015

AKP, Siyasal İslam ve Tarih Anlayışı Taner Timur İlk çağlardan itibaren, tarihi yazanlar, ender istisnalar dışında, tarihi yapanlardan farklı kimseler oldular.  Rönesans’a, hatta Aydınlanma çağına kadar tarihi kralların, han
Turan Eser - Komşuda Pişer Bize De Düşer

27.01.2015

“Komşuda pişer bize de düşer” diyerek, Yunanistan’da kazanan emek ve halk hareketinin birleşik mücadelesinin bizi de besleyeceği ve ısıtacağı kaçınılmaz. KOMŞUDA PİŞER BİZE DE DÜŞER Turan EserSyrIza’nın zaferi sokakta b
Komşuda Pişer Bize De Düşer

27.01.2015

“Komşuda pişer bize de düşer” diyerek, Yunanistan’da kazanan emek ve halk hareketinin birleşik mücadelesinin bizi de besleyeceği ve ısıtacağı kaçınılmaz. KOMŞUDA PİŞER BİZE DE DÜŞER Turan EserSyrIza’nın zaferi sokakta b
Feminist Politika 25.sayı çıktı!

27.01.2015

Savaş, militarizm, direniş ve kadınlar...Savaşın, erkek egemenliği ve “erkeklik”le ne kadar iç içe olduğunu, kadınlara nasıl şiddetin bin bir yüzü olarak döndüğünü hep konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Bu şiddet biçim
Komşu Yunanistan’da Syriza, Türkiye’de Hdp

26.01.2015

Komşu Yunanistan’da Syriza, Türkiye’de HdpZeynep Tozduman Yunanistan'da 25 Ocak 2015’de düzenlenen genel seçimlerde gelen ilk sonuçlara göre Radikal Sol Parti SYRİZA / ΣΥΡΙΖA (Synaspismós Rhizospastikís Aristerás, yani "Radikal
Barış ve Çözüm Süreci II

26.01.2015

Barış ve Çözüm Süreci II Bölünmenin, Parçalanmanın ve Paylaşılmanın Nedenleri İsmail Beşikçi Bölünmede, parçalanmada ve paylaşılmada önemli bir konu, bütün bu ilişkilerin ana nedeni üzerinde durmak olmalıdır. Petrol, K
Dört ayaklı model ve Remzi Kartal'a teşekkürler

26.01.2015

Dört ayaklı model ve Remzi Kartal'a teşekkürler Dr. Işık İşcanlı Geçtiğimiz hafta sonu bulunduğum kentte KONGRA GEL Eşbaşkanı Remzi Kartal'ın konuşmacı olduğu bir söyleşiye katıldım. Konu her ne kadar Kürdistan'da ve dünyad
İrfan Sarı  -  AZ

26.01.2015

az şimdi kokla havayı toprak yüzüne kar sürmüş görüyormusun ne parmakları sızlıyor ne yarasından kan akıyor senin için ağladığımı da duyarsın belki koklarken havayı sahi çikolatalı dondurmanın kokusu da var değil mi
Faşizim, Kusurlu Bireyler Toplamidir

26.01.2015

Faşizim, Kusurlu Bireyler Toplamidir Resul Erenler Bugün İslamcı olduğunu söyliyen ve İslamın Türkiyedeki tek temsilcisi olduğu iddasında bulunan, AKP ve önderi Recep Tayyıp Erdoğan önderliğinde ki Türkiye, islamci faşizme geçmi
Dersim'de Gözaltı ve Tutuklamalar Protesto Edildi

26.01.2015

Gözaltı ve Tutuklamalara Tepki Tunceli'de son dönemlerde yaşanan gözaltı ve tutuklamalar protesto edildi. DBP öncülüğünde toplanan bir grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Ergin Doğru, ilimizde
HDP artık esas çizgi

26.01.2015

HDP Eşbaşkanı Demirtaş, gazetemize konuştu. HDP'nin artık toplumsal bir harekete dönüştüğünü belirten Demirtaş, 'Tıpkı SYRİZA ve Podemos gibi HDP'nin de iktidar yürüyüşü başlamıştır' dedi HALKIMIZ HAREKETE GEÇMELİ Zaten
Akın Birdal - Az kaldı

26.01.2015

Yunanistan’da Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA), “Değiştirebiliriz” ile İspanya’da Birleşik Hareket (PODEMOS) “Yapabiliriz” rüzgarı bizde de HDP ile “Yeni Yaşam”ı kurabilirizle sürecek görünüyor. Az kaldı Akın Birdal So
İşçi birleşmeden sorunlar çözülmez

26.01.2015

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve İzmir Kınık’ta Soma maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Tüzel, bu sorunları Meclis gündemine taş
Hileli Kürt-Türk ilişkisi bıktırıyor

26.01.2015

Dönemin içişleri bakanı İdris Naim Şahin KCK içerisinde MİT görevlisi en az 100 kişinin varlığından söz etti ve bunların prosedür gereği gerçek KCK’liler gibi ceza aldıklarını belirtti. Hileli Kürt-Türk ilişkisi bıktırıy
Hasan Bildirici - Hileli Kürt-Türk ilişkisi bıktırıyor

26.01.2015

Dönemin içişleri bakanı İdris Naim Şahin KCK içerisinde MİT görevlisi en az 100 kişinin varlığından söz etti ve bunların prosedür gereği gerçek KCK’liler gibi ceza aldıklarını belirtti. Hileli Kürt-Türk ilişkisi bıktırıy
Nihat Ekinci - “Selahattin Demirtaş Fena Yakalandı”

26.01.2015

Art Arda gelen gelişmeler üzerine 17 Aralık sürecinden beri aynı çizgide buluşan Doğan ve Gülen Medyası'nın bu kez HDP'yi mi destekleyeceği soruları akıllara geldi “Selahattin Demirtaş Fena Yakalandı” Nihat Ekinci 25 Ocak Pazar
Meralden Sibele Kadın Devrimi Sürüyor

26.01.2015

Bugün 25 Ocak. Bundan tam 42 yıl önce ’71 Devrimci Hareketin ilk kadın şehidini verdiği gündür. Meral Yakar yoldaşımızın 22 Ocak 1973 günü Ümraniye deki örgüt üssünde yoldaşı Arslan Kılıç’ın temizlediği silahından çı
AB emperyalistleri ve Faşist PEGİDA Göçmenlere de Düşman!

26.01.2015

AB emperyalistleri Charlie Hebdo katliamına dört elle sarılıyor... Paris’te Charlie Hebdo mizah dergisine yönelik dinci faşistlerin gerçekleştirdiği katliam, AB emperyalistleri ve faşist PEGİDA hareketinin payandası oldu. AB emperyali
Adil Okay’ın

26.01.2015

40 Şair Ve 40 Kapı İstanbul’da (Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi - Kartal / İstanbul. Açılış: 1 Şubat 2015. Saat: 18.00) Yazar ve fotoğrafçı Adil Okay, karşımıza 3 kıtadan çektiği kapı fotoğraflarından bir seçkiyle çıkı
İHD Dersim Şubesi’nden Eren Keskin açıklaması

25.01.2015

İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi, İHD MYK Üyesi ve insan hakları aktivisti Eren Keskin’e verilen hapis cezasına tepki gösterdi. İHD Dersim Şubesi’nde düzenlenen açıklamada konuşan Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, Eren Ke
Pertek'te birahaneler ve AKP ilçe binasına saldırı

25.01.2015

Dersim'in Pertek ilçesinde yüzü maskeli gruplar, belediye binası, AKP İlçe Teşkilatı ve konsmatrist çalıştıran birahaneye molotofkokteylleri ile saldırı düzenledi. Saldırıda binalarda maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye gör
KRAL İÇİN YAS TUTMAYIZ

25.01.2015

KRAL İÇİN YAS TUTMAYIZ M. Latif YILDIZ          Partilerin kongrelerine uzun zamandır katılmıyordum. 40 yıl görevli olarak parti kongrelerini izledim. Aday çekişmeleri, perde arkası ne oldu, saatle
Din ve TABULAR

25.01.2015

Din ve TABULAR Fikret YAŞAR Din yeniden yorumlanmalıdır. Dünyanın karşı karşıya bulunduğu bölgesel ve küresel tehditler karşısında Müslümanların 1400 yıl öncesinin stratejisiyle hareket etmesi dünyada endişe ve korkuya sebep