BU HABERİ PAYLAŞINIZ

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 
Kategori: Fikret Yaşar
Yayınlanma: 21 Kasım 2012

Dünyada Türk Algısı

 

Fikret Yaşar

 

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum.

 

Meclis Kürsüsünde konuşan MHP’li milletvekili Yusuf Halacoğlu, açlık grevleri ve egemen Kürt siyasetini eleştirirken Kurdleri ve Kurdçeyi aşağılayıcı bir dil kullanarak demokrasi havarilerine (!) ders verdi!

 

yusuf-halacolu-krt-e-hakaret

 

Kendilerini Kurdçe ifade edemeyen Kurdlerin geçmişte Kurdçe yerine Farsçayı kullanarak “Mem û Zin” ve “Şerefname”yi yazdıklarını, bundan başka da yazılı eserlerinin olmadığını, dolayısıyla olmayan bir ana dil ile  savunma ve eğitim hakkı talebinin anlamsız olduğunu hakaretamiz MHP ağzıyla anlattı.

Bu tür adamları muhatap almamak gerekir deriz ya - çoğu zaman -, aslında yanlış yapıyoruz. Çünkü bu tür aktörler psikolojik savaşın özel tim-kontralarıdır. Bunları karşılıksız bırakmamak gerek. Zira, TC’nin ırkçı eğitim sürecinde mutasyona tabi tutulan Kurd gençleri bozkurt ulumalar karşısında hiçlik psikozuna kapılarak devşirme kişiliğe özenebilir.

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum.

“En iyi savunma karşı saldırıdır” sözü, boşuna söylenmemiştir!

Orta Asya’da talancılık ile geçinen ve bozkurt soyundan olduklarını ileri süren Turancılar, Büyük Çin Duvarı yapıldıktan sonra batıdaki zengin topraklara yöneldiler.

Medeniyet düşmanı bozkurtlar, girdikleri topraklara yıkım ve acılara sebep oldular, bu yüzden de  İslam ve Hıristiyan alemi tarafından insanlık tarihine felaketin mimarları olarak kaydedildiler.

İslam alimlerinden Selman Zebilli, İmam Hazini, İ.Danişmendi, Buhari, Taberi, El Bağdadi, Beyzavi, Makdisi, Nesevi, Nüveyri, İbnül Esir ve diğer tüm Arap uleması, Ye’cüc ve Me’cüc’ün aslında Türkler olduğu ve hem Araplara, hem de insanlığa felaket getirdiğini savunmuşlardır.

Gerek Ahdi Atik, gerek Ahdi Cedid ve gerekse Kuran tefsirlerini yorumlayan İslami eserlerde ye’cüc ve me’cüc’ün Orta Asya’dan gelen kavimler olduğu yönünde ısrarcı bir görüş vardır.

Kur’an Enbiya 96: “Yecüc-Mecüc’ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden akarlar”. ( Ergenekon Destanı’nda bahsettikleri demir duvar olmalı)

Ulemalardan bazılarının görüşleri şöyledir:

Selman Zebili’ye göre “yecüc-mecüc” adıyla anılan halk Türk ve Moğollardır.

Yakubi’ye göre de Türkler ilk defa M.Ö. 510’da Batı Hunlar ve 12. yüzyılda da Selçuklular döneminde batıya yayılmışlardır.

İmam Hazini:  Muhammed İbni Abbas’a dayanarak “YECÜC-MECÜC” denen halkın “Türkler” olduğunu şu kısayla anlatmıştır. “Bir gün Hz.Âdem’in ergenliği azmış ve döl suyu toprağa karışmıştı. Tanrı Yecüc’ü o sudan yarattı. Bu nedenle onlar bizimle ana yönünden değil, baba yönünden birleşirler, bu yüzden de  insanlık için en büyük yıkım kaynağıdırlar” der.

Ebül Hüreyye, Peygamber'e atfedilen “Türk'ü öldürünüz”  sözünün yanı sıra şunları da söylemektedir. “Etrak-i bi idrak. Türk’ün kanı helaldir. Türkü öldür baban olsa bile. Onlar i. soyundandır, zulüm edecek ve cami sütunlarına atlarını bağlayacaklardır. Müslümanlar, Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır”. Kendilerini "Müslüman" sayan "Türkler"i Hz. Muhammed  "Müslüman" saymak şöyle dursun; "düşman ve akılsız " diye ilan etmiştir.

Buhari (e's-Sahih, Kitabu'l-Cihad/96)  "Türklere karşı kı'tal, kesinlikle olacak."

El Bağdadi: Ye’cüc ve Me’cüc’ün Türkleri tanımladığını belirterek, yecüc sözcüğünün aslı ateşin şeraresi ve ışığı anlamına gelen Ecic ünnar maddesindendir, onların bu adla çağrılmalarının nedeni ise "kesret ve şiddetleri itibariyle Ecic’e benzetilmelerindendir.

Ahmedi, “İskendername” adlı eserinde Türk’ü, her şeyi yakıp yıkan yaratık olarak tanımlanmıştır.

İbni Haldun, “Mukaddime” adlı eserinde Türklerin savaşçılıklarını övdükten sonra, hırsız,  talancı, kaba ve haşin ruhlu, ayağını bastığı her yeri harabeye çeviren, kanun ve hukuk duygusundan yoksun varlıklar diye tanımlar.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divanı Hümayun Katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi,  Kanuni’ye şu satırları yazar:

“Padişahım, kâinatın yaratılışından bu yana,
Dünya hep Türklüğün kötülüklerinden bahis eder,
Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiş midir?“

Bedi-i Zaman Saidi Kurdi, Turk milliyetçiliğini, Ye’cüc ve Me’cüc ile ilişkilendirerek: “Ye’cüc ve Me’cüc ehli garet ve fesad ve ehli xedaret ve medniyete ecel-i kaza hükmünde iki taife-i mahlûkattır. O vahşilerden Hun kabilesi Avrupa’yı hercü merc ettiği gibi, Moğol taifesi de Asya’yı zır u zeber eylemiştir. Kezalik Ye’cüc ve Me’cüc’ün ihtilalleri, nevi beşerin ihtiyarlığından gelme beşeri bir ateşli hastalık ve sıtma hükmündedir” der.

Cemal Abdulnasır; Çocukluk yıllarımda havada ne zaman uçak görsem mırıldandığım: "Ey büyük Allahım, İngiliz'i yok et" bedduasını istemez ve eleştirirdim. Zamanla öğrendim ki dedelerim bu bedduayı Türklere karşı edermiş.

Araplar Türklerle ilgili olumsuz düşüncelerinden dolayı, BM de Türkiye'nin Kıbrıs'ı terk etme oylamasında da çekimser kalarak Türkiye aleyhine karar çıkmasına neden oldular.

Mısır Başkanı Enver Sedat, Kıbrıs'a dönen Makarios’a kardeşlik telgrafı çekmiştir.

Yaser Arafat, Kıbrıs Rumlarına "Biz sizleri kardeş mücadeleciler sayıyor, sizin zaferiniz bizim de zaferimiz olacaktır, çünkü düşmanımız aynıdır" demiştir.

Bizanslılar da batıya göç ederken önlerine çıkan medeniyetleri yerle bir eden Türkler hakkında şöyle yazmışlar: "Kadına, yaşlıya, çocuğa ve hastalara bile saygısız vahşi bir kavim”.

Piskopos Efrahim, Batı Hunları için: “Bunlar Ye'cüc ve Me'cüc’ün süvarileridir” der.

Süryani rahip Yakubi,  “Vakayiname” adlı kitabında Ye'cüc-Me'cüc hakkında ayrıntılarıyla anlatır ve şöyle der: “Turkaye milleti  ‘Agug-Magug’dan gelir”.

Protestan mezhebinin kurucusu Martin Luther; 1770’te Çariçe II. Katerina'ya yazdığı mektupta şöyle der: ” …Türkleri ve dillerini Avrupa'dan silmek gerekir. Hümanizma ilkem olmasaydı, Türklerin kökünün kazındığını görmek isterdim, ya da öylesine uzaklara sürülmeliler ki bir daha gelmesinler. Devamında, Dünyada iki tehlike vardır, biri VEBA, diğeri de Türklerdir”.  “Tanrım, bizi şehvetten, şeytandan ve Türkler’den koru!” diye de dua etmiştir.

Bertrand Rusel, ”Bilim ve Din” adlı kitabında, kuyruklu yıldızlarla Türkleri eş anlamda değerlendiriyor, çünkü orta çağda kuyruklu yıldızlar uğursuzluk ve felaket habercisiydi.

Papa Calixtus, İstanbul’un Türkler tarafından alınmasını kuyruklu yıldızın görünmesine bağlayarak, kuyruklu yıldızla gelmesi mukadder uğursuzlukların Hıristiyanların üzerinden alınıp, Türklerin üstüne salınması için: “Ulu tanrım, bizi Türklerden ve kuyruklu yıldızlardan koru!” diye dua edilmesini istemişti!

Prof Yalçın Küçük bile, “Türkler dünya medeniyetine hiçbir katkı sunmadılar” diyebilmiştir.

İnternet'ten araştırıldığı zaman yukarıdaki olumsuz Türk algısının hala canlı olduğu, TC’nin bu algıyı değiştirmek için yerli yabancı derin-sivil kuruluşlarla bu algıyı değiştirmeye çaba sarf ettiği görülür. Ama girişimler beyhudedir, çünkü hala orta çağ zihniyetiyle insanların beyinlerine ve değerlerine kelepçe takmaya çalışan Turancı zihniyet, Neo-Osmanlı politikalarıyla soykırımları hatırlatacak tarzda politikalar yürüterek bu algıyı canlı tutmaktadır.
Dünya değişti, ama Türk egosu değişime direnmektedir.

Değişmeyen ırkçı ego kendini nasıl görüyorsa başkalarını da öyle bilir.

Yusuf  Halaçoğlu da aynaya bakıp kendini görünce karşısına çıkan ucubeyi Kürt sanıyor!

 

Fikret Yaşar
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

KAYNAK: http://eu.kurdistan-post.eu/manset/7656-trk-algs-fikret-yaar.html

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

EN SON EKLENEN HABERLER

Ozan Şiar - Yaşar Gönüllerde Yaşar Kemal

01.03.2015

İnce Memed’lerin öksüz olduğu, Diyap ağaların hükümranlığında mazlumların çığlığında... YAŞAR GÖNÜLLERDE YAŞAR KEMAL OZAN ŞİAR Bedeller ödendikden sonra ucuz yoldan hazıra konarak laf ebeliği yapan şovmenlerden olmad
Ozan Şiar - Yaşar Gönüllerde Yaşar Kemal

01.03.2015

İnce Memed’lerin öksüz olduğu, Diyap ağaların hükümranlığında mazlumların çığlığında... YAŞAR GÖNÜLLERDE YAŞAR KEMAL OZAN ŞİAR Bedeller ödendikden sonra ucuz yoldan hazıra konarak laf ebeliği yapan şovmenlerden olmad
Ozan Şiar - Yaşar Gönüllerde Yaşar Kemal

01.03.2015

İnce Memed’lerin öksüz olduğu, Diyap ağaların hükümranlığında mazlumların çığlığında... YAŞAR GÖNÜLLERDE YAŞAR KEMAL OZAN ŞİAR Bedeller ödendikden sonra ucuz yoldan hazıra konarak laf ebeliği yapan şovmenlerden olmad
DAİMA YAŞAYACAKTIR, İSMİYLE MÜSEMMA YAŞAR KEMAL

01.03.2015

DAİMA YAŞAYACAKTIR, İSMİYLE MÜSEMMA YAŞAR KEMAL SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER   “Bir sis çanı gibi gecenin içinde Ta gün ışıyıncaya kadar Vakur metin sade Çalacaksın...”[1] 1923’te hayata “Merhaba” diyen ko
DAİMA YAŞAYACAKTIR, İSMİYLE MÜSEMMA YAŞAR KEMAL

01.03.2015

DAİMA YAŞAYACAKTIR, İSMİYLE MÜSEMMA YAŞAR KEMAL SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER   “Bir sis çanı gibi gecenin içinde Ta gün ışıyıncaya kadar Vakur metin sade Çalacaksın...”[1] 1923’te hayata “Merhaba” diyen ko
SİLAHLARA VEDA, GÜVEN VE PAKET

01.03.2015

SİLAHLARA VEDA, GÜVEN VE PAKET M. Latif YILDIZ         “Operasyon, Şah Mat mı, Şah Ricat mı?” Başlıklı makalem için çeşitli kaynaklardan bilgileri Cumartesi günü olgunlaştırıp yayına hazır h
ÇÖZÜMDE ALATURKA “ORTAK” AÇIKLAMA

01.03.2015

ÇÖZÜMDE ALATURKA “ORTAK” AÇIKLAMA Tayfun İşçi Seçim arifesinde “PKK silah bırakıyor” söylemi üzerinden Türkiye kamuoyunda algı operasyonu devam ediyor. Sayın Öcalan’ın 15 Şubat komplosu yıl dönümünde yapılmasını
Celalettin Can - Her şeye rağmen İç Güvenlik Paketi olur mu?

01.03.2015

Sayın Öcalan meselenin kördüğüme dönüşmemesi ve çatışmanın kaçınılmazlığını ortadan kaldırmak için bir inisiyatif almış olabilir, bu amaçla bilinen o ünlü manevra kaabiliyetlerinin bir örneğini daha sergilemiş olabilir.
Her şeye rağmen İç Güvenlik Paketi olur mu?

01.03.2015

Sayın Öcalan meselenin kördüğüme dönüşmemesi ve çatışmanın kaçınılmazlığını ortadan kaldırmak için bir inisiyatif almış olabilir, bu amaçla bilinen o ünlü manevra kaabiliyetlerinin bir örneğini daha sergilemiş olabilir.
PKK silah mı bırakıyor?

01.03.2015

Her şeyden önce ‘Son Kürt İsyanı’nın lideri Öcalan’ın mektubunun başbakanlık konutunda ve hükümet heyetinin hazır bulunduğu bir basın toplantısında okunması, Kürt tarafının bir başarısı olarak görmek gerekiyor PKK sila
Cahit Mervan - PKK silah mı bırakıyor?

01.03.2015

Her şeyden önce ‘Son Kürt İsyanı’nın lideri Öcalan’ın mektubunun başbakanlık konutunda ve hükümet heyetinin hazır bulunduğu bir basın toplantısında okunması, Kürt tarafının bir başarısı olarak görmek gerekiyor PKK sila
Seks işçisi kadınlara öz savunma eğitimi verilecektir

01.03.2015

3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü (Seks İşçilerine Öz Savunma Eğitimi) Türkiye'de seks işçileri henüz resmi olarak işçi haklarına sahip değiller. Seks işçileri iş hayatlarında yaşadıkları şiddet olaylarında kanunlarla kor
Cemal Babaoğlu - İç Güvenlik Kimin Güvenlği?

01.03.2015

Toplumu sürekli baskı altında tutmaya çalışan yasaların, aslında ters teptiği bilinmesine rağmen hala baskıcı, özgürlükleri yasaklayıcı uygulamalarda neden ısrar ettiklerini anlamakta güçlük çekiyorum. İÇ GÜVENLİK KİMİN G
Yaşar Kemal ve Misyonu

01.03.2015

Onlar Türkiye isçi sınıfı mücadelesinin sesi, özgürlük hareketinin informatörleri olarak internasyonalle Türkiye devrimci hareketinin kaynaşmasının köprüsü rolünü oynadılar. Yaşar Kemal ve Misyonu Yasar kemal denince; hani top
Ali Kinali - Yaşar Kemal ve Misyonu

01.03.2015

Onlar Türkiye isçi sınıfı mücadelesinin sesi, özgürlük hareketinin informatörleri olarak internasyonalle Türkiye devrimci hareketinin kaynaşmasının köprüsü rolünü oynadılar. Yaşar Kemal ve Misyonu Yasar kemal denince; hani top
İsmail Cem Özkan - J.S. Bach notlar ile canlandı

01.03.2015

J.S. Bach notlar ile canlandı İsmail Cem Özkan Müzik tarihinin önemli bir kırılma noktasında yer alır, o müziğe matematiği, kuralları ve birbirini takip eden dizinleri getirerek müzik (klasik) bir anlamda onun ile yeniden doğdu, bug
J.S. Bach notlar ile canlandı

01.03.2015

J.S. Bach notlar ile canlandı İsmail Cem Özkan Müzik tarihinin önemli bir kırılma noktasında yer alır, o müziğe matematiği, kuralları ve birbirini takip eden dizinleri getirerek müzik (klasik) bir anlamda onun ile yeniden doğdu, bug
Bu Durum Kürtleri Gelecekte Daha Çok Devrimcileştirir

01.03.2015

Bu Durum Kürtleri Gelecekte Daha Çok Devrimcileştirir Hüseyin (yaşar) yilmaz Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar doğruysa eğer. Tarihsel deneyim bir kez daha gösterdi ki Prolateryanın önderlik etmediği Ulusal ve sosyal kurtulu
Bu Durum Kürtleri Gelecekte Daha Çok Devrimcileştirir

01.03.2015

Bu Durum Kürtleri Gelecekte Daha Çok Devrimcileştirir Hüseyin (yaşar) yilmaz Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar doğruysa eğer. Tarihsel deneyim bir kez daha gösterdi ki Prolateryanın önderlik etmediği Ulusal ve sosyal kurtulu
Ozan Şiar - Yaşar gönülde „Yaşar Kemal“

01.03.2015

Yaşar gönülde „Yaşar Kemal“ Söz yazının kahramanıHalk yazarı Yaşar KemalZalime vermez amanıİnsanlığa koşar Kemal Yer demir, gök bakır yazdıİnce Memed’leri sezdiYılanın başını ezdiKükrer bendin taşar Kemal Anadolu’
Dersim’de 8 Mart paneli

01.03.2015

Dersim’de 8 Mart etkinlikleri Kadın Platformu tarafından düzenlenen panelle başladı. Dersim’de 8 Mart etkinlikleri Kadın Platformu tarafından düzenlenen panelle başladı. Dersim Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen panele ESP PM
Aleddin Erdoğan Dersim'de HDP'den Aday Adayı

28.02.2015

“Dersim, kendine özgü bir dünyadır. Seyit Rıza’dan, Denizler’den, Mahirler’den, İbrahimler’den, Mazlumlar’dan, Sakineler’den beslenen bir kalbin can damarıdır.” Dedi. Halen HDP Parti Meclisi üyesi olan Erdoğan, 1999’da H
Dersim'de tarihi geçmiş mühimmat patlatıldı

28.02.2015

Dersim’de tarihi geçmiş mühimmat, jandarma ekibi tarafından patlatıldı. Şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sütlüce köyü yolu üzerindeki boş bir alanda, tarihi geçilmiş mühimmat imha edildi. Patlama, yakındaki Mutlu m
Belice, “Dersim esnafı rekabette zorlanıyor”

28.02.2015

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, Dersim  esnafının büyük marketler karşısında rekabet etmekte zorlandığını söyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Olağan Genel Kurulu Toplantısı İl Kült
büyük yazarımız Yaşar Kemal’i kaybettik

28.02.2015

Ant kurucularından, büyük yazarımız Yaşar Kemal’i kaybettik Edebiyatımızın dev yazarı Yaşar Kemal'i kaybettik. 91 yaşında yaşama veda eden Yaşar Kemal sadece ülkemiz gerçeklerini şiirsel bir dille haykıran bir edebiyatçı de
Genç Aleviler, genç Kürtler, genç dindarlar

28.02.2015

Genç Aleviler, genç Kürtler, genç dindarlar Ayhan Bilgen Belki fuzuli bir söz ama gençlik sadece biyolojik yaş üzerinden ele alınamaz. Kadın erkek eşitliği nasıl biyolojik bir konu değilse gençlik de özü itibarı ile biyolojik yaş
HDP’nin önlenemeyen yükselişi

28.02.2015

HDP’nin önlenemeyen yükselişi Suat Bozkuş Seçimler yaklaştıkça siyasi atmosfer de iyice ısınıyor, kızışıyor. Ama bu seçimlerden önceki manzara, daha öncekilere hiç de benzemiyor. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri, yaratacağı so
Kobanê’nin çocukları da ileriyi görmeye devam etmelidir

28.02.2015

Kobanê’nin çocukları da ileriyi görmeye devam etmelidir ‘’Dünyanın tüm çocukları gibi Kobanê’nin çocukları da okçu ve ileriyi görmeye devam etmelidir !’’ Her şey Ezidi milletvekili Fayyan Dahil’in Irak meclisinde ki ac
Bu Meclis'ten Senin Payina Gaz, Kelepçe, Kurşun Ve Yoksulluk Düşer

28.02.2015

BU MECLİS'TEN SENİN PAYINA GAZ, KELEPÇE, KURŞUN VE YOKSULLUK DÜŞER Mahmut Alınak Mecliste tekmeli yumruklu post kavgası sürerken, meclisin sorumluluğundaki cezaevlerinde çocuklara tecavüz ediliyor. O çocuklar senin kardeşin, senin ve
Şeyhmus Diken - 'Kürdocul İşler'in yazarını hapsetmek!

28.02.2015

İşte o güzel, sempatik, Kürdi bir   mizah ustası yazarı dördüncü yılına giren Roboskî Katliamı'nı protesto etti   diye cezalandırıp geçtiğimiz günlerde zindana attılar. 'Kürdocul İşler'in yazarını hapsetmek
'Kürdocul İşler'in yazarını hapsetmek!

28.02.2015

İşte o güzel, sempatik, Kürdi bir   mizah ustası yazarı dördüncü yılına giren Roboskî Katliamı'nı protesto etti   diye cezalandırıp geçtiğimiz günlerde zindana attılar. 'Kürdocul İşler'in yazarını hapsetmek
Hasan Ozan - Birleşik Haziran Hareketi Ve Seçimler…

28.02.2015

Kanımızca BHH birliğe gelse de gelmese de HDP 12 Eylülcü faşist cuntanın koyduğu, AKP’nin de arkasına gizlenerek rantını bol bol yediği % 10 barajını yıkıp geçecektir. BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ VE SEÇİMLER… Hasan Ozan 2
Soma’da yaşamını yitiren Çakıroğlu, toprağa verildi

28.02.2015

Soma’da iş cinayetinde yaşamını yitiren ÇAKIROĞLU, arkadaşlarınca Bergama’da toprağa verildi Manisa’nın Soma İlçesi’nde sabaha karşı 05:00 civarında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi. Türkiye K
Savcı, 'Bu heykel mekaplı' dedi, sanatçıyı PKK'li ilan edip dava açtı

28.02.2015

Heykeltraş sanatçısı İsmail Doğan 5 aydır tutuklu bulunuyor Tuncelili heykeltıraş İsmail Doğan’ın atölyesi 5 ay önce “ihbar üzerine” basıldı. Baskında “bir kadın heykeli ile heykel yapımında kullanılan malzemeler ele ge
İYİKİ DOĞDUN DENİZ

28.02.2015

Mazlumun zalime karşı haklı ve onurlu mücadelesinin en önemli halkasını DENİZ ve yoldaşları eklemiştir. İYİKİ DOĞDUN DENİZ Hiç Bir düşünür ve eylem insanı tüm zamanların bilgisini bir ömüre sığdıramaz. Bunun aksi bir i
Hüseyin (yaşar) yilmaz - İYİKİ DOĞDUN DENİZ

28.02.2015

Mazlumun zalime karşı haklı ve onurlu mücadelesinin en önemli halkasını DENİZ ve yoldaşları eklemiştir. İYİKİ DOĞDUN DENİZ Hiç Bir düşünür ve eylem insanı tüm zamanların bilgisini bir ömüre sığdıramaz. Bunun aksi bir i
Namık Çınar - Delirme oranı büyüme oranından yüksekse

28.02.2015

Delirme oranı büyüme oranından yüksekse Namık Çınar Savım şu:         Türkiye halkının, yüzü demokrasiye dönük iç dinamikleri kendiliğinden canlanarak, ne zaman siyasal iktidarın inşasını a
Ahmet DERE - DAEŞ Bitecek mi ?

28.02.2015

DAEŞ tehlikesinin yavaş yavaş bertaraf olacağı sinyalleri ortaya çıkmasıyla birlikte Suriye ile ilgili yeni senaryolar hazırlanmaya başlandı. DAEŞ Bitecek mi ? Ahmet DERE Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler dünya gündemini de b
DAEŞ Bitecek mi ?

28.02.2015

DAEŞ tehlikesinin yavaş yavaş bertaraf olacağı sinyalleri ortaya çıkmasıyla birlikte Suriye ile ilgili yeni senaryolar hazırlanmaya başlandı. DAEŞ Bitecek mi ? Ahmet DERE Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler dünya gündemini de b
Nakl-i Kubur’dan Terk-i Onur’a Türk Mezarı krizi

27.02.2015

Nakl-i Kubur’dan Terk-i Onur’a Türk Mezarı krizi Baskın Oran İktidar tarafından “büyük zafer”, CHP ve MHP tarafından “vatana ihanet” ilan edildi. Oysa ikisi de tamamen yanlış. Doğru olan tek bir şey var: Zorunlu olarak yapı
Alevileri kim temsil ediyor

27.02.2015

Alevileri kim temsil ediyor Ali Kenanoğlu Alevileri kimlerin temsil ettiği, Alevi kurumlarının Alevileri ve Aleviliği temsil edip etmediği konusu zaman zaman özellikle de seçimler sürecinde çokça tartışılan konulardan birisidir. Bu
Dersim'de 8 Mart Hazırlıkları

27.02.2015

Dersim Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Tunceli Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda platform adına konuşan Fatoş Argın Taşkale, 8 Mart'a bir hafta kala ç
Ergun Babahan - Çocuklarım için oyum HDP’ye!

27.02.2015

demokratik bir Türkiye arzuluyorsak, HDP’nin yüzde 15 sınırını zorlamasına katkıda bulunmamız gerekir. Onun için benim oyum da HDP’ye… Çocuklarım için oyum HDP’ye! Ergun Babahan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dur durak bilmeyen hı
Hasan Ali Kızıltoprak - HDP şahsında Aleviler

27.02.2015

HDP’nin Alevilere yönelik politikanın netleşmesi, muhataplarına deklare edilerek, Alevi temsiliyetinin doğru bir zeminde sağlaması hayati bir önemdedir. HDP şahsında Aleviler Hasan Ali Kızıltoprak Türkiye’nin seçim sürecine girm
Yapay zeka: Kendi kendine öğrenen bilgisayar üretildi

27.02.2015

İnternet devi Google'a ait olan DeepMind şirketi, kendi başına öğrenebilen ve bazı video oyunlarında insanları yenebilen yapay bir zeka geliştirdi. İnternet devi Google'a ait olan DeepMind şirketi, kendi başına öğrenebilen ve bazı v
SGK ve İŞKUR işçileri eşitlik bekliyor

27.02.2015

SGK ve İŞKUR işçileri eşitlik bekliyor Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 3 No’lu Şubesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SGK ve İŞKUR çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarının karşılanması amacıyla Mal
Kürdistan'da gizli dinler / Mehmet Bayrak

27.02.2015

Mehmet Bayrak, yazdığı binlerce sayfa kitapla, resmi ideolojinin şaşı   olan bakma biçimini ters yüz etti. Yazar eserlerinde, bugüne değin gerçek   olarak bildiğimiz şeylere tekrar bakmamızı önerip, bilimdışı resm
Medeni Ferho - Ez jî namzed im!..

27.02.2015

Ez jî namzed im!.. Medeni Ferho Di van rojên ku ji bo hilbijartinên 2015´an namzêd ketine rêzê de, min jî biryar da ku bibim namzêd... Baş dizanim ku eşkere kirina namzêdiya min reytingan nake; lê di çarçoveya medya alternatîf û en
Ez jî namzed im!..

27.02.2015

Ez jî namzed im!.. Medeni Ferho Di van rojên ku ji bo hilbijartinên 2015´an namzêd ketine rêzê de, min jî biryar da ku bibim namzêd... Baş dizanim ku eşkere kirina namzêdiya min reytingan nake; lê di çarçoveya medya alternatîf û en
Mahmut Konuk - ŞKÊR Â HENO

27.02.2015

Ermenilerle birlikte diğer Hristiyan Halklar, Asurîler, Kildanîler, Süryaniler, Rumlar, hatta daha önce de kırımlara uğrayan; Kürtçe konuşan ama “Zerdeşt” dinini devam ettiren Êzidîler de o fırtınada “kırım”dan nasibini alm
İsmail Cem Özkan - Sylvia

27.02.2015

Sylvia Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür diye tanımlamışlar. Bale hiç izlemeyenlerin bu satırdan ne anlar bilemiyorum ama sözün hiç kullanılmadığı, söz yerine adımlar ve vücut dilini
Sylvia

27.02.2015

Sylvia Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür diye tanımlamışlar. Bale hiç izlemeyenlerin bu satırdan ne anlar bilemiyorum ama sözün hiç kullanılmadığı, söz yerine adımlar ve vücut dilini
‘Allahımızı sorarsan adı Gardiyan Cafer’

27.02.2015

“…Burası ‘dördüncü koğuş’tur benim abim İkinci adresimiz. Allahımızı sorarsan adı Gardiyan Cafer Lakabı ‘Kel Onbaşı’ Peygamberimiz dersen o da ekip başı…” ‘Allahımızı sorarsan adı Gardiyan Cafer’ Yeşi
Halil Savda - Maxmur'da iki gün

27.02.2015

Maxmur'da iki gün Halil Savda Size Maxmur’dan yazıyorum. 1994 yılında Türk devletinin zorbalığı nedeniyle köyünü, toprağını geride bırakıp yollara düştüler. Birkaç yer değiştirdikten sonra 1998 yılında Maxmur’a yerleşti
İSYAN, DİRENİŞ, ÖZGÜRLÜK!

27.02.2015

İsyan, Direniş, Özgürlük! New York’lu dokuma işçisi kadınların, can bedeli verdiği emek ve adalet mücadelesinin 158. yılındayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların özgürlük mücadelesinin simgeleştiği gündür.
Yolun ışık olsun Kiraz Şahin.. .

27.02.2015

18 Ocak 1996 tarihinde gözaltına alınarak kaybedilen İsmail Şahin’in eşi Cumartesi Annelerinden Kiraz Şahin yakalandığı hastalıkla baş edemeyerek 45 yaşında yaşama veda etti. Kiraz Şahin Hubyar Ocağı mensubu bir canımız idi eş
HDP Barajı Nasıl Aşar?

26.02.2015

HDP Barajı Nasıl Aşar? Can KASAPOĞLU HDP'nin parti olarak seçime girme kararından sonra ortaya atılan 'ya barajı geçemezler ise' söylemi ile bilinçli olarak bir algı ve kafa karışıklığı yaratılmak istenmektedir. Fakat bu satırl
Ferhat Tunç, Dersim'de HDP'den Aday Adayı

26.02.2015

Sanatçı Ferhat Tunç, Tunceli'de düzenlediği basın toplantısında HDP'den Tunceli'de milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Ferhat Tunç, HDP İl Başkanlığı'na giderek 7 Haziran'daki genel seçimlerde Tunceli'den milletvekilliği
Kılıçdaroğlu: “Dersim İsyanı’nı bir tecavüz başlattı”

26.02.2015

Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını anlattığı “Öteki Kemal” adlı kitapta Dersim İsyanı’nın bir tecavüz olayıyla patlak verdiğini savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını anlattığı “Öteki Kemal” adlı kitapta Dersim İsya
Dersimliler 'İç Güvenlik Paketi'ne karşı yürüdü

26.02.2015

Dersim'de 'İç Güvenlik Paketi'ne karşı düzenlenen yürüyüşte konuşan Av. Yıldırım, paketin temel insan hak ve özgürlüklerinin yoğun şekilde ihlaline sebebiyet verebilecek düzenlemeler içerdiğine vurgu yaptı. Dersim'de 'İç Gü